^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ochrana zdraví / preventivní program

V programu na ochranu (nejen) svého zdraví se děti blíže seznámili se záchrannými složkami, nahlédli "pod pokličku"
první pomoci - naučili se masáž srdce, vyzkoušeli si "opilecké brýle", seznámili se s nebezpečím drog, zopakovali si
postup při záchraně tonoucího. Zvládli pravidla : co dělat při bouřce, když jsme v přírodě nebo když hrozí napadení psem a mnohé další. Stačí se jen dětí zeptat.

Permonium / školní výlet

Po příjezdu do Oslavan u Brna se děti rozdělily do skupin, posvačily a vyslechly si pokyny ke hře.
Cílem bylo dosáhnout 50 bodů (bod = číselný kód), které byly umístěny na různých místech v objektu Permonia
- např.: ve vodě, ve vzduchu, v bludišti ... děti vám jistě rády budou vyprávět.

Z říše hmyzu / výstava

V rámci výuky prvouky jsme navštívili výstavu v regionálním muzeu. Jelikož mnozí z nás mají hmyz spojený s něčím ošklivým, byla pro nás příjemným překvapením. Důkladně jsme si prohlédli motýlí krásu, seznámili se s majestátními roháči i s hmyzími miminky. Poutavé vyprávění paní průvodkyně o jedincích z tropického pásma i pozorování živých exemplářů nás přesvědčili o kráse v hmyzím světě.

Den Země / duben 2018

Horniny a nerosty / prvouka

Po teoretické stránce jsme byli připraveni (poznatky o horninách a nerostech jsme nastudovali v učebnicích
a pracovních sešitech prvouky), nyní byl čas na praktické pozorování těchto neživých přírodnin, na průzkum
jejich vlastností. Pozorovali jsme žulu a pískovec, uhlí nebo vápenec a další.

Drumbeny / hudební výchova

Drumben = ekologický buben byl pro nás připraven jako součást zážitkové výuky, která byla plná rytmizace
a hudby. Netradiční hodinu a námi sdíleli pan ředitel a paní zástupkyně.

Sladká střecha / pracovní činnosti

Nejen zdravé, ale i sladké a dobré. Dnešní dobrota byl nepečený dezert.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail