^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

S lesníkem do lesa

V pátek 21. června se uskutečnila celodenní akce zaměřená  na seznámení s lesnickou činností v praxi,
péči o lesy a využití dřeva jako obnovitelné hospodářské suroviny. Projekt byl rozdělen na devět samostatných
stanovišť, kde děti získaly nové vědomosti a prověřily si své dovednosti.

Orientační běh

Na konci školního roku si žáci čtvrtých ročníků rozšířili své znalosti ve sportovní kategorii, konkrétně
v orientačním běhu. Vyučující přijaly nabídku paní Rosecké, která dětem přiblížila pravidla tohoto sportu.
V teoretické části si děti procvičily orientaci v mapách, v praktickém cvičení si své znalosti prověřily.
Tato velmi zdařilá akce je již tradiční příjemnou tečku za ukončení čtvrtého ročníku.

Školní výlet

Letošní odměnou za celoroční práci byl brněnský zábavný park Bruno, který si děti vybraly ... a náležitě užily.

Den Země / Zelená stezka

Již tradičně jsme oslavili Den Země. Vydali jsme se na Zelenou stezku, která byla připravena v okolí naší školy.
Plnili jsme úkoly na daných stanovištích, vyprávěli si o ochraně přírody i životním prostředí.

Velikonoční tvoření

S panem Bukáčkem si děti výtvarně dotvořily jarní ptáčky, které jim pomohou zkrášlit velikonoční atmosféru.

Abeceda peněz / korálkování

Na připravovanou akci projektu Abeceda peněz jsme si pozvali p. Bártovou, která společně s Adélkou
naučila děti tvořit šperky-pavouky a těžítka-stromy z korálků

Na dopravním hřišti

Po zvládnuté teorii na podzim, si děti ověřily své vědomosti a dovednosti v praxi.
Na dopravním hřišti si vyzkoušely zručnost při jízdě na kole a uplatnily své znalosti  v silničním provozu.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail