^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Cesta do pravěku / vlastivěda

Naše exkurze, na úvod učiva vlastivědy, byla výletem za poznáním života lidí v pravěku. Získané vědomosti
ve škole nám místní osadníci doplnili ukázkami - jak vypadalo obydlí, pravěké nástroje, pohřebiště, ...
Po chvilce teorie jsme se rozdělili do skupin, abychom si vyzkoušeli mletí obilí, střelbu z luku, kácení stromů
nebo si vyrobili šperk. Po praktické zkoušce si jistě tuto dobu budeme dobře pamatovat.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail