^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Staré pověsti české / skupinová práce

Děti se nejprve rozdělily do skupin a vylosovaly si pověst. Prvním úkolem bylo čtení s porozuměním ve skupině.
Druhý úkol se týká rozhodování o správné odpovědi na základě přečteného textu. Třetí a závěrečný úkol budou
děti plnit určitě nejraději - libovolným způsobem seznámí spolužáky s danou pověstí.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail