^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Jak se žilo za první republiky / výstava

Výstava v regionálním muzeu nás vrátila do období první republiky. Na osudech konkrétních lidí jsme se dozvěděli
o změnách, které se staly po pádu monarchie. Seznámili jsme se s osudy paní hraběnky, pana správce, živnostníka
nebo služebné. Zjistili jsme, kdo se postaral o sirotky či zchudlé podnikatele. Navštívili jsme domácnost bohaté
i chudé rodiny, ... Snad nám zůstanou v paměti jména rodáků, kteří jsou spjati s naším městem.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail