^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Co připravit prvňáčkovi do školy / co procvičovat před vstupem do školy

a) aktovka - menší a hlavně lehká, bez zbytečností a přidaných kapsiček (bude sloužit max. dva roky)
b) penál, který nebude oplývat zbytečnostmi + vybavení penálu
    - dvě tužky č. 2, nejlépe trojhranné
    - ořezávátko, se kterým si dítě umí samostatně ořezat tužku nebo pastelku
    - gumu na gumování tužky, a opět s ní dítě umí zacházet
    - pastelky základních barev (červená, zelená, modrá, žlutá + oranžová, hnědá, černá) - znát barvy
    - kvalitní nůžky na stříhání papíru (stříhá podle čáry, obstřihuje, vystřihuje)
    - malé lepidlo v tubě (nalepí vystřižený obrázek na papír)
    - NE PERO (plnicím perem budeme psát až na konci listopadu)
c) desky na pracovní sešity a pracovní učebnice (vel. A4) - zvažte, nejsou nutné
d) svačinový box (včetně látkového ubrousku), láhev na pití - ne skleněnou
e) pevné přezůvky s bílou podrážkou
f) (doporučuji) polštářek - podsedák 

Výtvarná výchova : temperové barvy, vodové (polokrycí) barvy, slabý černý fix, kelímek na vodu, voskovky,
                  štětce (č. 12 plochý a č. 8 kulatý), modelovací hmota (plastelína), triko na převlečení,
                  zásoba novinového papíru (ne igelit) na ochranu lavice před ušpiněním (po hodině jej vyhodí)
                  NEKUPUJTE - výkresy, barevné papíry (budou zakoupeny v září společně)

Tělesná výchova : cvičební úbor (tričko, cvičební kalhoty), boty s bílou podrážkou do tělocvičny - to vše bude
                    v látkovém sáčku se stahovací šňůrkou na pověšení
                    POZOR - na cvičení venku je úbor zvlášť (botasky, tepláky, mikina, tričko), děti jej zatím nenosí

Výuka nevázaného - tiskacího písma

K výuce tiskacího písma, která bude současně probíhat ve třídách 1.C a 1.B, mě vede dobrá zkušenost a fakt,
že ve třídě budou i cizinci. Děti se budou učit číst a psát tzv. Metodou vzájemného posilování čtení a psaní.

Tato metoda spočívá v souběžné výuce čtení a psaní (stejný tvar písmene). Děti se učí pouze dva grafémy
(malé a velké písmeno) k jedné hlásce. Jednoduše se tak ihned po přečtení písmene přikročí k nácviku jeho psaní. Vzájemné posilování výuky čtení a psaní působí obousměrně a je tak usnadněná jak výuka čtení, tak i výuka psaní.


Z vlastní zkušenosti :
a) děti lépe a rychleji začnou číst
b) rozumí tomu, co čtou (slovní úlohy v matematice)
c) písmo je upravené, čitelné
d) je lépe zvládnutá dyslexie


Čeho se rodiče obávají?
Nejčastěji toho, že sami neví, co očekávat (proč tento výběr písma). Obavy z toho, že psací písmo děti přeskočí, nejsou na místě. Děti se průběžně (hlavně ve třetí třídě) budou s tímto typem psaní seznamovat, později si sami mohou zvolit, jaký druh psaní budou preferovat. Všechny děti budou umět číst psací písmo.

První informace

Ve školním roce 2020/2021 přivítáme v naší škole 78 prvňáčků - 65 na Švermově a 13 na Zámku.
Děti se budou učit 20 hodin týdně, výuka bude denně končit v 11:30 hodin.

První týden si děti budou zvykat na nový, školní režim. Výuka bude končit následovně :
1. září ...  8:40 hodin
2. září ...  9:35 hodin
3. září ... 10:35 hodin
4. září ... 10:35 hodin


Co můžete udělat pro hladký nástup do školy?
a) přihláška na oběd - vyplnit a poslat na adresu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vedoucí školní jídelny)
b) přihláška do školní družiny - vyplnit a poslat na adresu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vedoucí ŠD)
Přihlášky naleznete na web-stránkách školy www.4zszdar.cz , doručte je nejpozději do 19. června.


Děti se budou, v naší třídě 1.C, učit vázané (tiskací) písmo, se kterým mám dobrou zkušenost.
Materiály pro výuku děti obdrží v průběhu prvního týdne školní docházky, pomůcky na výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti, které si zajistíte sami, vám sdělím během týdne.


Děti jsou přihlášeny do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Co to znamená?
1x týdně budou zdarma dostávat ovoce nebo zeleninu, mléko nebo mléčné výrobky.


První třídní schůzka rodičů a třídní učitelky je naplánovaná na 8. září (čas bude upřesněn).

Desatero pro rodiče předškoláka

Ministerstvo školství vydalo Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku.
Podívejte se, co všechno má zvládnout předškolák před tím, než nastoupí do první třídy.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
      být samostatné v sebe-obsluze

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (hází a chytá míč, běhá, skáče,..)
 • svlékne se, oblékne, postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 • je samostatné při jídle
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, toaletní papír, uklidí si)
 • zvládá drobné úklidové práce (uklidí předměty, připraví pomůcky, srovná hračky)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně, dovede odložit přání, přizpůsobit se) 
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování, dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, vypráví příběh, popíše situaci
 • mluví většinou gramaticky správně, má přiměřenou slovní zásobu
 • srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, respektuje pravidla rozhovoru
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím vede stopu tužky
 • tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • rozlišuje a porovnává znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál …)
 • nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
      v elementárních matematických pojmech

 • má představu o čísle (chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu do pěti)
 • porovnává počet dvou souborů do pěti prvků
 • rozpozná základní geometrické tvary, rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria ( podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • rozumí časoprostorovým pojmům (nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes),
  pojmům označujícím velikost, hmotnost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si
      zapamatovat a vědomě se učit

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (soustředí se na činnosti, které nejsou zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně
 • neodbíhá k jiným činnostem, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů, pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
      schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi, kamarádí se
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • chová se přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky,…)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných a sportovních akcí
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • vyzná se v prostředí domova, školy, spolehlivě se orientuje v blízkém okolí
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace (dovede vyřídit vzkaz, nakoupit, telefonovat)
 • ví, jak se má chovat (doma, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě …)
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických
 • rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím (počasí a jeho změny, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na, uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná základní pravidla chování, zná faktory poškozující zdraví (kouření) uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail