^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Čtvrtek 7. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM RŮZNÉHO RODU
1) učebnice str. 133 / přečíst první modrý rámeček - vypsat do sešitu
2) PS str. 32 / 1, 2 (kontrola klíčem)


Matematika / ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1) PS str. 25 / 3, 4, 5
2) pro zájemce : výběr cvičení v učebnici str. 36, 37


Vlastivěda / ČR POVRCH
1) učebnice str. 36 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 28 + slepá mapa ČR (uprostřed pracovního sešitu)


Čj/Čtení - Pověst "O domě U Smrti"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa8a31278ce


Výtvarná výchova / Jak nakreslit strom
https://www.youtube.com/watch?v=P4M4RP2lYao

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail