^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Středa 15. dubna / domácí výuka

Český jazyk / PODMĚT (NE)VYJÁDŘENÝ
1) PS str. 27 / 4 (nejprve si diktát přečti, požádej o nadiktování)
2) PS str. 27 / 4a (kontrola a oprava podle klíče)
3) e-mailem pošlete počet chyb : a) v diktátu
                                                    b) označené základní sklad. dvojice

4) PS str. 27 / 2, 3 (kontrola klíčem) 

Matematika / DĚLENÍ 10, 100, 1 000
1) učebnice str. 27 / 5 slovní úlohu napiš do sešitu (zápis. příklad, odpověď)
2) Početník str.29 / 2
3) učebnice str. 29 / výhodné počítání - výběr cvičení


Přírodověda / ČICH, CHUŤ, HMAT
1) učebnice str. 60 / přečíst, vypsat z rámečku Zapamatuj si
2) PS str. 36
3) Zahrajte si :
    a) zakrýt oči => hádat předměty podle čichu, hmatu
    b) zakrýt oči => ochutnávka ovoce a zeleniny 


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Tělesná výchova
jóga pro začátečníky ... https://www.youtube.com/watch?v=0hXvoEGRIdQ
10minut večerní jógy ... https://www.youtube.com/watch?v=qhQMdzU3B6k

Úterý 14. dubna / domácí výuka

Český jazyk / PODMĚT (NE)VYJÁDŘENÝ
1) učebnice str. 124 / 1, 2, 3 ústně
2) PS str. 27 / 1  (kontrola klíčem)


Matematika / DĚLENÍ 10, 100, 1 000
1) učebnice str. 27 / 6 do sešitu
2) PS str. 21 / 4 (cvičení 5 pro zájemce)
3) Početník str. 29 / 1


POZOR - zopakuj si vlastivědu (test ve čtvrtek) - uč. str. 24 - 29


Čj/Čtení
... Národní park Šumava (může se hodit do vlastivědy)
     https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e88917a3975c


Angličtina + Informatika ... www.4zszdar.cz

Středa 8. dubna / domácí výuka

Český jazyk / PODMĚT VYJÁDŘENÝ A NEVYJÁDŘENÝ
1) PS str. 26 / 3 (nejprve si diktát přečti, požádej o nadiktování)
2) PS str. 26 / 3a (kontrola a oprava podle klíče)
3) e-mailem pošlete počet chyb : a) v diktátu
                                                      b) označené základní sklad. dvojice
4) učebnice str. 124 / žluté rámečky přečíst a vypsat do sešitu


Matematika / DĚLENÍ 10, 100, 1 000
1) učebnice str. 27 / zelený rámeček (můžeš zapsat do sešitu)
2) učebnice str. 27 / 1 - 4 počítej zpaměti
3) PS str. 21 / 1, 2, 3


Přírodověda / Smysly člověka (sluch)
1) učebnice str. 59 - přečti a vypiš do sešitu (jen sluch) z rámečku Zapamatuj si 
    do sešitu můžeš doplnit kresbou ucha
2) PS str. 35 / 16 - 18
3) video na doplnění
     https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 

Angličtina ... www.4zszdar.cz 

Tělesná výchova ... A co Stardance?

Úterý 7. dubna / domácí výuka

Český jazyk / STAVBA VĚTY, ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
1) PS str. 26 / 1, 2 (kontrola klíčem)


Matematika / NÁSOBENÍ 10, 100, 1 000
1) Početník str. 27 / 2
2) učebnice str. 25 / 7 slovní úloha do sešitu (zápis, výpočty, odpověď)


Angličtina + Informatika ... www.4zszdar.cz


Čj/Čtení ... vyzkoušej si karaoke čtení, naučí tě správně intonovat při čtení (pracovat s hlasem)
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e219553110900016
...a za odměnu kvíz (vyber si téma, které jsi právě četl/a)
https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni

Pondělí 6. dubna / domácí výuka

NEŽ ZAČNETE PLNIT ÚKOLY Z ČEŠTINY
je potřeba si připomenout, že dosavadní látka (slovesa, podstatná jména, ...) se týkala slov.
Nyní se budeme učit to, co se týká vět. Slovesa jako slova budou ve větě přísudkem.
Přísudek bude trápit při doplněním i,í / y,ý => shoda podmětu a přísudku.
Začneme podmětem - ten bude určovat, jaké iy bude mít přísudek


Český jazyk / STAVBA VĚTY, ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
1) učebnice str. 123 / všechny žluté rámečky přečíst, vypsat do sešitu základ
2) učebnice str. 123 / 2 (součást přísudku je zvratné zájmeno se, si)
3) učebnice str. 123 / 2a, 2b ústně


Matematika / NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL 10, 100, 1 000
1) učebnice str. 25 / 6
2) pro zájemce PS str. 19 / 4, 5, 6 (pozor na převody jednotek)


Vlastivěda / Jihočeský kraj
1) učebnice str. 28, 29 / přečíst, vypiš z rámečku Zapamatuj si
2) PS str. 20


Pracovní činnosti / Velikonoce
v odkazu si vyber svátky Velikonoce (levý sloupeček), proklikej se a vyber si :
http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/svatky


Tělesná výchova / Stardance
Uspořádejte soutěž v tancování - pravidla si vymyslete sami
a) tančí každý s každým - pozor na výběr hudby
b) tančí pouze rodiče - děti tvoří porotu a hodnotí body  x  výměna
c) tančí dítě a rodič ... prostě si užijte společně pohodu a zábavu (nezapomeňte mi poslat foto),
    můžete poslat i hodnocení, jak se vám tento tělocvik povedl

Pátek 3. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SLOH
1) PS str. 15 / dokonči vypravování
2) zopakuj si ze 4.třídy "shoda podmětu s přísudkem"
    https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e85b579a2ecb

Matematika / NÁSOBENÍ 10, 100, 1 000
1) PS str. 19 / 1, 2, 3
2) Početník str. 27 / 1

Angličtina /podle vyučující ...  www.4zszdar.cz


Přírodověda
/ Smysly člověka (zrak)
1) učebnice str. 58 - přečti a vypiš do sešitu (jen zrak) z rámečku Zapamatuj si (str. 59)
    do sešitu můžeš doplnit kresbou oka
2) PS str. 34 / 12 - 15
3) video na doplnění 
https://www.youtube.com/watch?v=4GHEkbBn6Kk&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=4&t=0s
   

Hudební výchova
1) Poslech (urči název skladby, jméno skladatele) https://www.youtube.com/watch?v=qotloiNF-M4
2) Rytmická cvičení https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&list=RDQM1W3m0C7fDs8&start_radio=1
3) Zpěv pro radost https://www.youtube.com/watch?v=w_5OTzJ3TMU&list=PLACC08D73BF8A18DA

 

Čtvrtek 2. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SLOH
1) učebnice str. 100 / 1, 1a, 3 ... vše ústně
2) PS str. 15 (pozor na pravopisné chyby), můžeš dokončit v pátek
3) pro zájemce : pošli mi vyprávění o volbě povolání  

Matematika / NÁSOBENÍ 10, 100, 1 000
1) učebnice str. 25 / zelený rámeček
2) učebnice str. 25 / 1, 3, 5   počítej zpaměti 

Vlastivěda / TEST
A. Olomoucký kraj
a) krajským městem tohoto kraje je ____________ 
b) název pohoří na severu kraje se jmenuje ________ s nejvyšší horou ________ 
c) na jihu kraje, podél řeky _________ je rovina nazvaná __________ 
d) Co se vyrábí ve Velkých Losinách?
B. Moravskoslezský kraj
a) krajský městem tohoto kraje je _______
b) největší řeka ______ odvádí vodu do _________ moře
c) Ostravsko je známé těžbou ___________
d) název města, kde se vyrábí automobily značky Tatra je __________
C. Zlínský kraj
a) krajským městem tohoto kraje je _________
b) největší řekou je __________
c) uveď název jedné CHKO  
d) řekni jméno slavného rodáka tohoto kraje a čím se proslavil


Ještě nové učivo - Kraj Vysočina
1) učebnice str. 26, 27 / přečíst, vypsat z rámečku Zapamatuj si
2) PS str. 19
 

Čj/Čtení - online čtení s porozuměním a úkoly
                 Pokus se solí ... https://www.gramar.in/cs/test.php 

Výtvarná výchova / Jak se kreslí 3D iluze
1) Jak nakreslit schody do sklepa ... https://www.youtube.com/watch?v=cdSzAOgSuew
2) Jak nakreslit žebřík v bazénu ... https://www.youtube.com/watch?v=bAcQIkJSokk

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail