^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Červen / informace pro klidné ukončení páté třídy

a) v případě zájmu o stravování ve školní jídelně (školní rok 2020/2021) :
    vyplňte přihlášku a zašlete ji elektronicky (naskenované s podpisem) vedoucí ŠJ A.Trojáková nebo 
    ji doručte mně, nejpozději do 19. června
    https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=home--skolni-jidelna--dokumenty-ke-stazeni


b) pokud váš syn / vaše dcera budou přijati na Gymnázium, tento fakt mi neprodleně sdělte


c) zkontrolujte učebnice, popř. opravte a připravte je k odevzdání (8.6. - 12.6.) : učebnice Českého jazyka
    + Matematika 1. a 2. díl + Přírodověda + Vlastivěda 1. a 2. díl + Hudební výchova + Angličtina
    (jen ti, co odchází na gymnázium ... ti, co zůstávají na 4. ZŠ si učebnici Aj ponechají do 6. třídy) 
    od 15.6. bude výuka zaměřena na dokončení pracovních sešitů


d) předání vysvědčení se uskuteční 26.6. (pokud vyjde počasí - venku)

Informace pro domácí výuku od 25. května

A. Žáci, kteří mají domácí výuku, budou dodržovat pravidla plnění úkolů, která se nemění.
    Změna bude pouze v týdenním rozvrhu, nebude řešení daných úkolů (z časových důvodů).
    Na rozdíl od školní výuky nemusíte plnit úkoly do slohu, odpadají úkoly do výchov.


B. Vyklízení šatních skříněk, odevzdání učebnic nebo odnášení výukových materiálů (Vv, Pč, ...)
    bude řešeno individuálně, po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
    Pokud se domluvíte s některým ze spolužáků, může vám věci vyzvednout a předat mimo školu.


Rozvrh hodin

pondělí  : Čj - M - Vl - Čj/Čtení  
úterý     : Čj - M - M/Geo - Aj 
středa   : Čj - M - Př 
čtvrtek  : Čj - M - Vl 
pátek    : Čj - M - M/Geo - Aj 

Informace pro školní výuku od 25. května

1. Žáci jsou rozděleni do skupin, které jsou neměnné
   a) skupina žáků - pouze dopolední / Trojánková - třída 5.C ... celkem 15
   b) skupina žáků přihlášených i na odpoledne / Filipová - třída 2.C ... Max (příchod v 7:45 hod.)

2. Příchod v 8:00 hodin hlavním vchodem - skupinu si před školou vyzvedává pedagog!!! 
    Dodržujte přesný čas a místo (odlišné časy i vstupy jsou u všech skupin), dodržujte rozestupy 2m.

ROZVRH HODIN 
    pondělí : Čj - M - Vl - Čj/Čtení  ... do 12:00 hodin
    úterý : Čj - M - M/Geo - Aj - Čj/Sloh ... do 12:40 hodin
    středa Čj - M - Př ... do 11:00 hodin
    čtvrtek : Čj - M - Vl ... do 11:00 hodin
    pátek : Čj  M  M/Geo  Aj  Čj/Čtení ...do 12:40 hodin

3. Po výuce odchází děti ve skupině na oběd, po obědě celou skupinu odvede vyučující
    ke vchodu, kterým odchází domů. (Odlišné u odpolední skupiny, informace v pondělí)

4. S sebou si děti přinesou :
    a) Čestné prohlášení o zdravotním stavu - předají vyučující při příchodu do třídy
        https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=rodic--vyuka-v-dobe-pandemie--1-rocnik
    b) učebnice, pracovní sešity a sešity do výuky podle předmětů + žákovská knížka (kontakty)
    c) 2 roušky (jedna na ústech + jedna náhradní, na výměnu)
    d) svačinu v boxu, dostatek pití (vhodný je i látkový ubrousek, na který se položí svačina)
    e) igelitové sáčky (pokud možno uzavíratelné) - na odložení roušky ve třídě, na odpad
    f) obuv na přezutí + igelitovou tašku na uschování obuvi (nesmí do šaten)

5. Ve třídě je dostatek dezinfekčních prostředků, ale děti si mohou přinést vlastní.
    Třída je vybavena papírovými ručníky, ale děti si mohou přinést vlastní - v uzavíratelném sáčku
    Šatní skříňky budou vyklízet v úterý (1. vyučovací hodinu) => igelitovou tašku navíc
    Pomůcky a potřeby do výuky (např. krabice na výtvarku) odnášet v průběhu => igelitovou tašku navíc

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA
Pokud budete dítě dočasně omlouvat z výuky (např. k lékaři), musíte tak učinit do tří dnů.
Pokud bude vaše dítě prokazovat třeba jen mírné příznaky onemocnění, nesmí školu navštěvovat.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail