^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

14. října - 18. října

 Český jazyk Zdvojené souhlásky / učebnice str. 27, 28   PS str. 16
Čtení / PU str. 26 - 30             Sloh / učebnice str. 31    PS str. 18
 Matematika Převody jednotek hmotnosti a objemu / učebnice str. 14    PS str. 9
Geo.: KP / operace s úsečkami
 
Angličtina
Smaž. ... učebnice str. 13 - 15    PS str. 10, 11 (orientační)
Štork. ... učebnice str. 81 / U1 dokončení,    test (stř.)
King ...
 Přírodověda Hvězdárna a planetárium v Brně / exkurze
 Vlastivěda Doba osvícenská, Marie Terezie a Josef II. / učebnice str. 15, 16     PS str. 12, 13

7. října - 11. října

 Český jazyk Souhláskové skupiny na rozhraní / učebnice str. 25, 26,   PS str. 14, 15
Čtení / PU str. 20 - 25             Sloh / PU str. 6 - 8 (prosté sdělení)
 Matematika Převody jednotek času a délky / učebnice str. 13    PS str. 7, 8
Geo.: Operace s úsečkami / učebnice str. 49     PS str. 33 + PL dokončení
 
Angličtina
Smaž. ... učebnice str. 12, 13     PS str. 9     test čísla 0 - 100 (stř.)
Štork. ... U1 učebnice str. 14,   PS str. 10, 11    slovíčka (stř.) + test (pá)
King ... Culture, učebnice str. 12, 13    Work book / str. 10, 11
 Přírodověda Sluneční soustava, kosmická tělesa / učebnice str. 24 - 28       PS str. 14, 15
 Vlastivěda Opakování tématu, test / učebnice str. 6 - 14     PS str. 11

30. září - 4. října

 Český jazyk Souhláskové skupiny na rozhraní / učebnice str. 22 - 24, PS str. 14, 15
Čtení / PU str. 14 - 20             Sloh / PU str. 4, 5 (pozvánka)
 Matematika Výhodné počítání, slovní úlohy. Záporná čísla / učebnice str. 11, 12,     PS str. 6, 7
Geo.: Osa a střed úsečky, operace s úsečkami / učebnice str. 48 + PL
 
Angličtina
Smaž. ... učebnice str. 9 - 11,    PS str. 7 - 9
Štork. ... U1 dokončení  učebnice str. 11 - 13,    PS str. 10, 11
King ... Culture, učebnice str. 12, 13    Work book / str. 10, 11
 Přírodověda Člověk v přírodě - vesmír, planety, Sluneční soustava / učebnice str. 23       PS str. 14, 15
 Vlastivěda Vzdělávání v českých zemích / učebnice str. 12, 13     PS str. 10

23. září - 27. září

 Český jazyk Změny při odvozování slov / učebnice str. 19, 20, PS str. 11, 12
Stavba slova / test (stř.)
Čtení / vlastní kniha             Sloh / PS str. 13 (popis předmětu)
 Matematika Písemné násobení a dělení, neúplný podíl / učebnice str. 9, 10,     PS str. 4, 5
Geo.: Osa a střed úsečky / učebnice str. 48, PS str. 33
 
Angličtina
Smaž. ... učebnice str. 8, 9      PS str. 6, 7      test a/an (út.)
Štork. ... U1D   učebnice str. 10, 11     PS str. 8, 9
King ... Project 1, učebnice str. 10, 11    Work book / str. 8, 9
 Přírodověda Člověk v přírodě, živá a neživá příroda / učebnice str. 9, 10       PS str. 6
 Vlastivěda Život v baroku / učebnice str. 10, 11     PS str. 8, 9

16. září - 20. září

 Český jazyk Odvozování slov předponami a příponami / učebnice str. 17, 18, PS str. 9, 10
Čtení / vlastní kniha             Sloh / PU str. 2, 3 (prosté sdělení)
 Matematika Pamětné násobení a dělení, oprava chyb / učebnice str. 9, 10,     PS str. 3 + Početník
Sčítání, odčítání, slovní úloha, zaokrouhlování / test (po)
Geo.: Vzájemná poloha dvou přímek / učebnice str. 47, PS str. 32
 
Angličtina
Smaž. ... učebnice str. 6 - 8,   PS str. 4 - 6     slovíčka str. 80 / 1A     U1A slovíčka (pá)
Štork. ... U1C / str. 8, 9      PS str. 6, 7      čísla
King ... Project 1, U1C / str. 8, 9
 Přírodověda Neživá příroda - opakování, test (pá) / učebnice str.  8       PS str. 5
 Vlastivěda Vláda Habsburků v Čechách / učebnice str. 6 - 9     PS str. 6, 7
opakování ze 4. třídy, test (po)

9. září - 13. září

 Český jazyk Slova příbuzná - kořen, předpona, přípona / učebnice str. 10 - 16, PS str. 5 - 8
Čtení / PU str. 10 - 13             Sloh / PS Čj str. 6, prezentace práce, četba
 Matematika Pamětné sčítání a odčítání / učebnice str. 7, 8,     PS str. 2 + Početník
Geo.: Rýsování do sešitu podle návodu / učebnice str. 46, PS str. 31
 
Angličtina
Smaž. ...
Štork. ... učebnice str. 6, 7 / PS str. 2 - 5, slovíčka (stř.)
King ...
 Přírodověda Živá příroda - opakování, test (pá) / učebnice str.  6, 7       PS str. 4
 Vlastivěda Aktivace poznatků ze 4. ročníku / učebnice str. 3 - 5     PS str. 4, 5

2. září - 6. září

 Český jazyk Stavba slova, slovotvorný základ / učebnice str. 6 - 9, PS str. 2 - 4
Čtení / PU str. 2 - 4             Sloh / učebnice Čj str. 12, PS Čj str. 6
 Matematika Miliony - zápis, porovnávání a zaokrouhlování / učebnice str. 4 - 6, PS str. 1
Geo.: Bod, přímka, úsečka, polopřímka / učebnice str. 46, PS str. 31
 
Angličtina
Smaž. ...
Štork. ...
King ...
 Přírodověda Opakování ze 4. ročníku / učebnice str.  3, 4 (zápis do sešitu)
 Vlastivěda Opakování ze 4. ročníku / učebnice str. 2, 3  , PS str.  2, 3

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail