^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

11. ledna - 15. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář D d procvičování / str. 33 - 35 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 12 - 15          
Psaní - Písanka str. 34, 35           DIKTÁT / písmena, slabiky, slova  
 
 Matematika
Matematika - číslo a číslice, počítání prvků do 20 / str. 25 - 28
Početník - procvičování / str. 24, 25
Geo.: čáry / str. 35 
 Prvouka Lidské tělo a péče o něj. Životospráva / učebnice str. 38, 39
 Výchovy Pč - práce se šablonou / čepice a rukavice
Vv - zimní krajina / kresba bílou pastelkou                                    
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail