^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

18. ledna - 22. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář K k, Š š / str. 36 - 41 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 16, 17          
Psaní - Písanka str. 36 - 40 (konec 1. dílu)   
 
 Matematika
Počítání prvků v oboru 0-20 / str. 29 - 31
Početník str. 26, 27 
Geo.: čáry přímé, lomené a křivé / kontrolní práce
 Prvouka Péče o své tělo, zdravá strava - str. 38, 39
Opakování / učebnice str. 40  
 Výchovy Pč - práce s papírem, stříhání a přehýbání / Lyžař
Vv - práce s netradičním materiálem, otisk bublinkové folie                                     
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail