^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

19. září - 23. září

 Český jazyk Psaní ií/yý po měkkých a tvrdých  / str. 10, 11         PS str. 6, 7     + PL
Hravá Čítanka str. 12, 13   Čítanka str. 17, 18           Písanka str. 5, 6  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... opakování (čtvr. KP), učebnice str. 8, PS str. 7
Aj 2. skupina / Sma...
Aj 3. skupina / Hor... opakování / pozdravy, číslice, ...
 Matematika Sčítání a odčítání do sta / str. 11, 13   PS str. 5, 6   
Geo.: měření / str. 9, 5   
 Prvouka Kde jsme doma - vycházka po městě. Orientační body v krajině ... učebnice str. 6, 7
PS str. 6 + sešit 
 Výchovy Vv ... temperové barvy, silný i slabý štětec 

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail