^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

26. září - 30. září

 Český jazyk Slova se skupinami dě tě ně bě pě vě mě  / str. 13, 14         PS str. 8, 9
Hravá Čítanka str. 14, 15              Písanka str. 7, 8  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... L2 školní pomůcky, barvy   učebnice str. 8 - 10,  PS str. 8, 9
Aj 2. skupina / Sma...
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 8, 9     PS str. 7, 8
 Matematika Řešení složených slovních úloh. Měření času / PS str. 6  +  PL   
Geo.: opakování / str. 12    PS str. 5   
 Prvouka Naše vlast, státní symboly, státní svátky. Práce s mapou.
učebnice str. 8, 9      PS str. 7 + sešit 
 Výchovy Tv ... zahájení plavecké výuky / čtvrtek 29.9. => změna v rozvrhu
Den české státnosti ... volno 28.9.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail