^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

10. říjen - 14. říjen

 Český jazyk Nauka o slově, slova protikladná, souznačná  / str. 21, 22         PS str. 14 - 16
Hravá Čítanka str. 18 - 21 + str. 94, 95              Písanka str. 11, 12  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 12, 13     PS str. 12       Test 2 / barvy, školní pomůcky
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 10, 11     PS str. 10, 11
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 10 - 12     PS str. 10 - 12
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení / str. 19, 20, 21     PS str. 9   +  PL
Geo.: porovnávání úseček / str. 15   PS str. 7   
 Prvouka Orientace v krajině, typy krajiny
učebnice str. 12, 13      PS str. 10, 11 + sešit                Test 
 Výchovy  Pracovní činnosti / 5 vaječných skořápek, lepidlo Herkules

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail