^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Vítejte na webových stránkách třídy 4. C, ZŠ Švermova 4 ve Žďáru nad Sázavou

Jaké konkrétní informace zde naleznete?

Rodičům
Aktuální informace, které se týkají dění ve třídě nebo ve škole v nejbližší době. Vstupy slovem i obrazem. Akce, které se konají mimo pravidelnou výuku, např. divadla, knihovny, plavecký výcvik nebo školní akce, kterých se děti účastní.

Foto z výuky
Fotografie z obvyklých i neobvyklých vyučovacích činností, dění ve třídě i mimo ni / např. malování nebo vyrábění, cvičení, sportování na školním hřišti, zpívání a tancování, skupinové práce či práce ve dvojicích, tvoření projektů.

Domácí úkoly
Slouží k upřesnění pokynů pro domácí přípravu, v první třídě určeno rodičům - jaký úkol, kde jej hledat, jak procvičit.

Týdenní plán
Rozpis hlavních činností v aktuálním týdnu, jehož součástí je orientace v učebnicích, popř. v pracovních sešitech.
Rodiče tuto stránku ocení v případě nepřítomnosti žáka / žákyně. Slouží k výuce, která probíhá v domácím prostředí.

Procvičování
Zde naleznou děti i rodiče opakování a procvičování učební látky neobvyklou formou s pomocí PC počítače.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail