^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

10. května - 14. května

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 100 - 106
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 59        
Psaní - Písanka / str. 21 - 26           DIKTÁT 
 
 Matematika
Odčítání s přechodem přes 10 / str. 21 - 25         Početník str. 33, 34
KONTROLNÍ POČÍTÁNÍ / sčítání s přechodem přes 10 
Geo.: délková jednotka METR / učebnice str. 31, 32   procvičování
 Prvouka Rok, měsíce v roce. Kalendář / str. 71  procvičování
Měříme čas / str. 72, 73
 Výchovy Pč - Myš / překládáme proužky papíru
Vv - Moje maminka / malba                                    
 Informace testování žáků ... pondělí a čtvrtek
pobyt venku ... vždy podle počasí

3. května - 7. května

konkrétní úkoly v distanční výuce naleznete v rubrice Rodičům

26. dubna - 30. dubna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář bě  pě  vě  / str. 92 - 95
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 54 - 56         
Psaní - Písanka / str. 11 - 15           DIKTÁT 
 
 Matematika
Odčítání s přechodem přes 10 / str. 18 - 21
KONTROLNÍ POČÍTÁNÍ  
Geo.: geometrické tvary (sestavování v pracovních činnostech)
 Prvouka Opakování str. 67
Roční období, měsíce v roce / str. 68, 69 
 Výchovy Pč - překládáme proužky papíru / Myš
Vv - kresba voskovým pastelem, malba vodovkami / Kočka                                      
 Informace testování žáků ... pondělí a čtvrtek
pobyt venku ... vždy podle počasí

19. dubna - 23. dubna

konkrétní úkoly v distanční výuce naleznete v rubrice Rodičům

12. dubna - 16. dubna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář G g  / str. 82, 83 + Ď Ť Ň str. 84, 85
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 47 - 49         
Psaní - Písanka 3. díl / str. 2, 3, 4, 5, 20, 34   
 
 Matematika
Hravá matematika 3. díl / str. 9, 10 + psaní příkladů do sešitu
Početník str. 31        
Geo.: geometrické tvary (sestavování v pracovních činnostech)
 Prvouka Jaro
Ptáci / str. 61     Mláďata / str. 62 - 64 
 Výchovy Pč - Práce s papírem / geomatrické tvary "Poskládej a nalep obrázek"
Vv - Malujeme zvířátka                                      
 Informace testování žáků ... pondělí a čtvrtek
Třídní schůzka on-line ... pondělí 19.4. (po výuce) 

1. března - 9. dubna

konkrétní úkoly v distanční výuce naleznete v rubrice Rodičům

22. února - 26. února

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář B b  / str. 58 - 60  +  Slabikář Č č str. 62, 63
            Pracovní sešit ke Slabikáři          
Psaní - Písanka str. 18 - 23   
 
 Matematika
Více než ..., méně než ... / str. 46 - 49
Početník str. 30          Psaní příkladů do sešitu   
Geo.: geometrická tělesa str.44, 45
 Prvouka Povolání lidí / str. 44, 45
Co lidé vytvořili. Třídíme odpad / str. 47, 48 
 Výchovy Pč - Práce s papírem / barevný hrneček na čaj
Vv - Malujeme pohádku                                      
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail