^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

27. květen - 31. květen

 Český jazyk Podmět rodu mužského / str. 106    PS str. 36   (út KP)
Sloh / nebude z důvodu ŠVZ
Čtení s porozuměním / str. 54 - 57   Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Sčítání zlomků. (Jedna geometrická úloha každou hodinu)  
učebnice str. 43, 44     PS str. 29, 30    
Geo.: Grafický rozdíl úseček / str. 42
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - divy přírody   Referáty - hrady a zámky              
učebnice str. 44, 45        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda Mimořádná událost    
učebnice str. 71 - 73         PS str. 35
 Různé ŠVZ Brno - zábavný park Bruno ... pátek 31.5.

20. květen - 24. květen

 Český jazyk Podmět rodu středního a ženského / str. 104, 105    PS str. 34, 35
Sloh / domácí úkol, dokončení receptů / PU str. 30 - 32
Čtení s porozuměním / str. 52 - 57   Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Aritmetický průměr, slovní úlohy. (Jedna geometrická úloha každou hodinu)  
učebnice str. 38, 39     PS str. 27 - 30    
Geo.: Opakování geometrie / učebnice str. 52, 53 - výběr cvičení 
 Vlastivěda Poznáváme naši vlast - hrady a zámky           KP / str. 31 - 35    
učebnice str. 40 - 43        PS str. 26 - 30 (výběr aktuálních cvičení)              
 Přírodověda Ochrana přírody v ČR   
učebnice str. 70         PS str. 34
 Různé Vv + Pč ... krabice, krabička, barvy, fixy, látka, dřevo, kůra, ...
téma "Robinsonův ostrov" - různé techniky vyrábění, kresby, ... 

13. květen - 17. květen

 Český jazyk Stavba věty. Podmět a přísudek / str. 99 - 101    PS str. 31 - 33
Sloh / Recept / PU str. 30 - 32
Čtení s porozuměním / str. 48 - 53      Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Vztahy mezi čísly, slovní úlohy. Převody jednotek.  
učebnice str. 26, 27, 29      PS str. 23 - 25     Početník str. 30, 31
Geo.: Obsah obdélníku a čtverce / str. 23 a str. 28 
 Vlastivěda Nerostné bohatství a průmysl ČR    
učebnice str. 33 - 35        PS str. 21, 22              
 Přírodověda Opakování, KP    PS str. 33
 Různé Třídnická hodina ... úterý 7:30 hod.
Výtvarná výchova ... čtvrtka A4, kružítko, černý fix, barvy
Pracovní činnosti ... stavebnice nebo drobný materiál

6. květen - 10. květen

Tento týden bude probíhat Generální zkouška na hudebně-pohybové vystoupení Akademie (po, út).
Ve středu je státní svátek, ve čtvrtek a pátek je vyhlášené volno ředitelem školy.

29. duben - 3. květen

 Český jazyk Časování sloves - čas minulý / str. 93, 94    PS str. 27, 28
Sloh / Blahopřání, pozvánka  PS str. 30
Čtení s porozuměním / str. 46 - 49     Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Vztahy mezi čísly, slovní úlohy / str. 26, 27, 29    PS str. 21, 22  
Geometrie bude tento týden součást počítání (po, út, čt)    
Geo.: Obsah obdélníku / str. 23 
 Vlastivěda Půda a zemědělství     
učebnice str. 31, 32        PS str. 20              
 Přírodověda Potok a řeka - užitek, životní prostředí.
učebnice str. 69            PS str. 33
Vycházka do okolí školy. 
 Různé pondělí ... Tv atletika na školním hřišti
středa 1.5. ... Svátek práce / volno
čtvrtek 2.5. ... Akademie / generální zkouška v DK (nebude Vv)
pátek ... Pč / výroba zdravé svačiny

22. duben - 26. duben

 Český jazyk Časování sloves - čas přítomný a budoucí / str. 89 - 92    PS str. 26, 27
Sloh / bohatost vyjadřování (SP - volné téma)
Čtení s porozuměním / str. 42 - 45         Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Řešíme slovní úlohy / str. 24 - 27    PS str. 19, 20  
SP písemné násobení dvojciferným činitelem (po)     
Geo.: Obsah obdélníku / str. 22   +   Rýsujeme podle zadání / KP
 Vlastivěda Počasí a podnebí ČR.   Opakování (čt)     
učebnice str. 29         PS str. 18              
 Přírodověda Potok a řeka. Rostliny a živočichové.
učebnice str. 67, 68            PS str. 32 
 Různé  

15. duben - 19. duben

 Český jazyk Slovesa - tvary sloves / str. 86 - 88    PS str. 24, 25
Sloh / Den Země (sportovně-vědomostní akce)  
Čtení s porozuměním / str. 38 - 41        Společné mimočítankové čtení   
 Matematika Přímá úměrnost / str. 19 - 21    PS str. 17, 18  
SP písemné násobení a dělení (po, út)     
Geo.: Rovnoběžníky / str. 14
 Vlastivěda Vodstvo ČR        
učebnice str. 26 - 28         PS str. 16, 17               
 Přírodověda Ekosystém Rybník
učebnice str. 62, 63   PS str. 31
 Různé Třídnická hodina ... úterý 7:25 hodin
Den Země ... pátek, zkrácená výuka

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail