^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

29. listopadu - 3. prosince

 Český jazyk Psaní u-ů-ú, dvojhlásky. Souhlásky / str. 50 - 53       PS str. 35 - 37
Sloh / čtení s porozuměním PS str. 38    Psaní do sešitu / cvičení z učebnice                           
 Matematika Sčítání bez přechodu desítky / str. 61 - 63                      
Geo.: Body, čáry / TEST       
 Prvouka Moje rodina - pomáháme si. Opakování / učebnice str. 22, 23
PS str. 22, 23
 Výchovy  
 Informace  Třídnická hodina / 30.11. v 7:30 hodin 

22. listopadu - 26. listopadu

 Český jazyk Hláska, písmeno. Samohlásky / str. 47 - 50       PS str. 32, 34
zelená Čítanka - výběr textů     Psaní / Písanka str. 32, 33                           
 Matematika Desítky a jednotky do sta. Řády / str. 57 - 60                      
Moje počítání str. 3, 4                   Geo.: Body, čáry / str. 85       
 Prvouka Moje rodina - oslavy, zájmy a povinnosti / učebnice str. 20, 21, 22
PS str. 20, 21
 Výchovy  
 Informace  

15. listopadu - 19. listopadu

 Český jazyk Slovo, slabika, hláska, písmeno / str. 45 - 47       PS str. 31, 32
zelená Čítanka str. 35 - 51 (výběr)     Psaní / individuálně, práce s chybou                           
 Matematika Desítky a jednotky do sta. Řády / str. 54 - 56                      
Moje počítání str. 2                   Geo.: státní svátek       
 Prvouka Moje rodina - úvod. Rodinné oslavy / učebnice str. 19, 20
PS str. 19, 20
 Výchovy  
 Informace 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii / státní svátek

8. listopadu - 12. listopadu

 Český jazyk Slova mnohoznačná, citově zabarvená. Opakování / str. 41 - 44       PS str. 27 - 30
zelená Čítanka str. 35 - 51 (výběr)     Psaní / písanka str. 31 - 33                           
 Matematika Odčítání desítek. Počítání se závorkami / str. 50 - 53                      
Moje počítání str. 1, 2                   Geo.: Bod / str. 84 + modelína, špejle      
 Prvouka Podzim u řeky. Opakování, samostatná práce / str. 18
PS str. 17, 18
 Výchovy  
 Informace Třídní schůzka on-line v Teams ... čtvrtek 17:00 hodin 

1. listopadu - 5. listopadu

 Český jazyk Význam slov / str. 37 - 40      + PS str. 24 - 26
Čítanka str. 30 - 33     Psaní / písanka str. 28 - 30                           
 Matematika Počítání do 100 po desítkách, sčítání desítek / str. 45 - 49                      
PS Moje počítání str. 1, 2                   Geo.: Bod / str. 83      
 Prvouka Podzim v sadu a na zahradě / str. 15 - 17
PS str. 15, 16
 Výchovy Vv - polovinu malého jablka na otisk
Pč - ovoce, které mi chutná, si nakrájím na ovocný salát ke svačině 
 Informace  

25. říjen - 29. říjen

 Český jazyk Pořádek slov ve větě / str. 36 + PS str. 23
společná četba "Kluci z mraveniště"     Psaní textu individuálně                           
 Matematika Procvičování / str. 41 - 43                      
Geo.: početní hry str. 44      
 Prvouka Vznik ČSR - křížovka, doplnění, práce do sešitu
 Výchovy  
 Informace 27.10. a 29.10. Podzimní prázdniny
28.10. státní svátek Den vzniku ČSR 

18. října - 22. října

 Český jazyk Druhy vět - opakování. Slova ve větě / str. 30 - 35 + PS str. 21, 22     DIKTÁTY
Hravá Čítanka str. 26 - 29     Písanka str. 25 - 27                           KP druhy vět
 Matematika Sčítání a odčítání do 17, 18 s přechodem / str. 37 - 40                  KP slovní úlohy      
Geo.: začínáme s rýsováním / str. 82  PRAVÍTKO, TUŽKA NA RÝSOVÁNÍ       
 Prvouka Houby / str. 14         Zápis do sešitu / opakování tématu       
PS str. 14 
 Výchovy  
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail