^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

12. červen - 16. červen

 Český jazyk Závěrečné opakování / učebnice str. 111, 112        PS / str. 41        
Sloh : Vyprávění ve dvojicích / str. 39, 40
Čtení z knihy Děti z Bullerbynu      Písanka / str. 28       
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Dělení se zbytkem, procvičování / str. 38, 39   PS str. 27
Početník / str. 22, 23, 24
Geo.: Rýsování do sešitu - procvičování
 Prvouka Přírodní společenství LES, OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ
učebnice str. 70 - 73      PS str. 61 - 64 + sešit                           
 Informace Fotografování ... pátek 16.6. (Hv)

5. červen - 9. červen

 Český jazyk Závěrečné opakování / učebnice str. 111, 112        PS / str. 41        
Sloh : Deník / str. 36, 37
Hravá čítanka str. 90 - 95      Písanka / str. 28       
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Dělení se zbytkem / str. 38   PS str. 24
Početník / str. 22
Geo.: KP trojúhelník / středa
 Prvouka Vesmír. Slunce a planety 
učebnice str. 69      PS str. 59, 60 + sešit                           
 Informace 6.6. ... třídnická hodina v 7:30 

29. květen - 2. červen

 Český jazyk Souvětí, spojování vět do souvětí / učebnice str. 108, 109        PS / str. 39, 40        
Sloh : nebude / ŠVZ (DÚ odevzdat běhen týdne) 
Hravá čítanka str. 88, 89  +  Děti z Bullerbynu      Písanka / str. 25 - 27       
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Dělení se zbytkem / str. 37   PS str. 22, 23
Početník / str. 21
Geo.: KP trojúhelník / středa
 Prvouka Vesmír. Slunce a planety 
učebnice str. 66 - 68      PS str. 58, 59 + sešit                           
 Informace Ve čtvrtek 1.6. bude zkrácená výuka (oběd v 11:45) z důvodu DVPP
ŠVZ Permonium ... 2.6. (7:00 - 14:00)

22. květen - 26. květen

 Český jazyk Základní skladební dvojice / učebnice str. 107        PS / str. 39, 41        
Sloh / str. 29 (Abeceda)
Hravá čítanka str. 86, 87       Písanka / str. 25, 26         
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení číslem 100. Opakování / str. 31, 32   PS str. 16, 17
Početník / str. 14, 15 (individuálně, dle možností)
Geo.: obvod trojúhelníku, procvičování / str. 36,  PS str. 21
 Prvouka Živočichové. Opakování        Referáty 
učebnice str. -      PS str. 57 + sešit                           
 Informace Třídnická hodina ... úterý 23.5.

15. květen - 19. květen

 Český jazyk Věta jednoduchá a souvětí / učebnice str. 106        PS / str. 38        
Sloh / dramatizace pohádky  +  Hravý sloh str. 28, 29
Hravá čítanka str. 84 - 87       Písanka / str. 24         
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení číslem 70, 80, 90 / str. 28 -  30     PS str. 15, 16
Početník / str. 11, 12, 13
Geo.: obvod trojúhelníku / str. 36,  PS str. 21
 Prvouka Živočichové -  Bezobratlí. Opakování        Referáty 
učebnice str. 65      PS str. 57 + sešit                           
 Informace Ve středu 17.5. bude zkrácená výuka (11:30 hod.) z důvodu DVPP 

8. květen - 12. květen

 Český jazyk Časování sloves - procvičování     PS / str. 36 + PL       
Sloh / učebnice str. 105     PS str. 37 
Hravá čítanka str. 82, 83       Písanka / str. 22, 23          
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení číslem 40, 50, 60 / str. 25 -  27      PS str. 13, 14
Početník / str. 11 / 1, 2, 3 sloupeček
Geo.: rozdělení trojúhelníků str. 35,  PS str. 20
 Prvouka Živočichové -  Plazi, obojživelníci         Referáty 
učebnice str. 64, 65      PS str. 55, 56 + sešit                           
 Informace  

1. květen - 5. květen

 Český jazyk Časování sloves / str. 102, 103    PS / str. 36      KP / Slovesa  
Sloh / str. 27 - dokončit 
Hravá čítanka str. 80 - 83       Písanka / str. 21         
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tomková  
Aj 2. skupina / Smažilová      Aj 3. skupina / Hortová 
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení číslem 10, 20, 30 / str. 22 -  24      PS str. 12, 13
Početník / str. 
Geo.: rozdělení trojúhelníku str. 35,  PS str. 20
 Prvouka Živočichové -  Ptáci, ryby         Referáty 
učebnice str. 62, 63      PS str. 53, 54 + sešit                           
 Informace Básnička zpaměti / Nejkrásnější pes  nebo  Pavouk 
Tělocvik venku ... atletické hřiště, běh

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail