^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

2. listopadu - 6. listopadu / distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska P p + slabiky a slova / str. 36 - 39          
Psaní - písmeno P p / str. 36 - 39  
Abeceda - procvičování / str. 32, 34 + str. 42 ( číslice 7)
 
 Matematika
Sčítání a odčítání do 6 - procvičování. Číslice 7, číselná osa, rozklad čísel / str. 41 - 44
Početník - numerace v oboru čísel do 5 / str. 4 - 8
Geo.: 
 Prvouka  -
 Výchovy Vv -                Pč -                 Tv - 
 Informace  

2. listopadu - 6. listopadu

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska P p + hláska U u,ú,ů + slabiky a slova / str. 36 - 43          
Psaní - písmeno P p + písmeno U u,ú,ů  / str. 36 - 43  
Abeceda - procvičování / str. 32 - 37  + str. 42 ( číslice 7)
 
 Matematika
Sčítání a odčítání do 6 - procvičování. Číslice 7, číselná osa, rozklad čísel / str. 41 - 45
Početník - numerace v oboru čísel do 5 / str. 4 - 6
Geo.: obrázek z geometrických tvarů - skládanka tangram
 Prvouka Podzim - opakování / str. 21                           Vycházka dle počasí
Moje rodina, narozeniny / str. 22, 23 
 Výchovy Vv - otisk jablka    Pč - dýně / zápich
Tv - závodivé cvičení v družstvech (popř. pobyt venku) 
 Informace Při distanční výuce bude týdenní plán dodatečně upraven. 

19. října - 23. října / distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / čtení slabik, slov / str. 34, 35     Abeceda procvičování str. 29 - 31, 33, 38         
Psaní - písmeno O o, slabiky / str. 33, 34                          
 Matematika Číslice 6, sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy / str. 37 - 40        Abeceda str. 42 / psaní číslice 6
Geo.:  -
 Prvouka -
 Výchovy Vv -    Pč -       Tv -      
 Informace  

12. října - 16. října / od středy 14. 10. distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska S s + slabiky, hláska O o / str. 29 - 33          
Psaní - písmeno S s + slabiky / str. 29 - 32                          Abeceda str. 26, 27, 42
 Matematika Sčítání a odčítání do pěti, rozklad čísel / str. 31 - 36             
Geo.:  -
 Prvouka Podzim, plody na podzim - PU str. 18, 19
Ochutnávka ovoce a zeleniny, hra Pexeso             
 Výchovy Vv -    Pč - výroba bramborového skřítka / přírodniny      Tv -  
 Informace  

5. října - 9. října

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska E e + slabiky, hláska S s / str. 25 - 28          
Psaní - písmeno E e + slabiky / str. 24 - 27  
Abeceda str. 24 - 26 + str. 41 ( číslice 5)
 Matematika Psaní číslice 5, sčítání a odčítání do pěti / str. 28 - 31
Geo.: Tangram - skládání / příloha v učebnici, vystřihnout
 Prvouka Podzim, plody na podzim - Pracovní učebnice str. 16, 17
Vycházka dle počasí 
 Výchovy Vv - malba temperami (strom)    Pč - modelování ovoce a zeleniny na podzim
Tv - závodivé cvičení v družstvech (popř. pobyt venku) 
 Informace Hudební výchova bude bez zpěvu (nařízení vlády)
V pátek 9. 10. preventivní program s policií / Bezpečnost dětí ... ZRUŠENO

28. září - 2. října

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska L l + slabiky, hláska E e / str. 21 - 24          
Psaní - písmeno L l + slabiky / str. 20 - 22 + str. 42 
Abeceda str. 20 - 23 + str. 41, 42 ( číslice 4 a 0)
 Matematika Sčítání-odčítání, slovní úlohy. Číslice 4 a 0 / str. 22 - 24
Geo.: nebude
 Prvouka Podzim, příroda na podzim - Pracovní učebnice str. 14, 15
Vycházka dle počasí (bude spojena s tělocvikem)
 Výchovy Vv - zapouštění barev "Podzim"
Tv spojeno s Prvoukou - vycházka do lesa (Vodojem)
 Informace  

21. září - 25. září

 
 Český jazyk
Čtení - hláska A a + slabiky / str. 16 - 19   hláska L l / str. 20          
Psaní - písmeno A a + slabiky MA ma Ma + písmeno L l / str. 18, 19
Abeceda str. 14 - 18, str. 35, 41 (číslice 1 - 3)
 Matematika Vyjádření počtu a pořadí, sčítání-odčítání, slovní úlohy / str. 17 - 21
Geo.: základní geometrické tvary v prostoru
 Prvouka Kde bydlím - název města, republiky, barvy na vlajce. Opakování
Podzim, příroda na podzim - Pracovní učebnice str. 10 - 13
 Výchovy Práce s jeřabinami - navlékání. Kresba voskovým pastelem
Cvičení v přírodě
 
 Informace
V úterý 22. 9. se budou děti fotografovat
Nesbírat ani neodevzdávat ve sběrném dvoře starý papír
V pondělí 28. září je Den české státnosti (sv.Václav) = volno

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail