^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

21. června - 25. června

 
 Český jazyk
Čtení - Čítanka dokončení čtení s úkoly                  
Psaní - procvičování, dokončení Písanky
 
 Matematika
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 / pracovní listy
Počítání do sešitu, psaní příkladů a slovních úloh
 
 Prvouka
Pobyt venku
Výroba ovocného salátu / zdravá strava
 
 Výchovy
Pč - práce s papírem, vystřihování a lepení / postava
Vv - kresba pastelkami, vybarvování / postava
 
 Informace
Peníze na fotografie / pondělí 21. 6.
Ovoce na výrobu salátu ke svačině / pátek 25. 6. 

14. června - 18. června

 
 Český jazyk
Čtení - Čítanka str. 26 - 35                    
Psaní - Čítanka str. 28 / 2      Čítanka str. 34 / 3, 4       Čítanka str. 35 / 1
 
 Matematika
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 / pracovní listy
Počítání do sešitu, psaní příkladů a slovních úloh
 
 Prvouka
Otázky a odpovědi
závěrečná hra / str. 83, 84
 
 Výchovy
Pč - práce s papírem, vystřihování / 
Vv - ilustrace k danému textu / malba, kresba
 
 Informace
Pobyt venku podle počasí
sportovní aktivity na hřišti, v lese (malá deka na piknik, batůžek na svačinu)

7. června - 11. června

 
 Český jazyk
Čtení - Čítanka str. 12 - 20 (nechat doma Slabikář, PS ke Slabikáři)                   
Psaní - Přepis slov, vět     DIKTÁT 
 
 Matematika
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 / pracovní listy
Počítání do sešitu, psaní příkladů a slovních úloh
 
 Prvouka
Opakování tématu LÉTO
Nebezpečí o prázdninách / str. 82
 
 Výchovy
Pč - práce s papírem, vystřihování / Indiáni
Vv - kresba křídami na chodník
 
 Informace
7. 6. FOTOGRAFOVÁNÍ
Ukončená výuka z učebnic : Slabikář, PS ke Slabikáři, Matematika
Pobyt venku podle počasí, sportovní aktivity na hřišti

31. května - 4. června

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 116 - 119 (ukončení)
            Čítanka str. 6 - 11, 24, 25                    
Psaní - Písanka / str. 36 - 40 (ukončení)          
 
 Matematika
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 / pracovní listy
Početník str. 35, 36      příklady do sešitu
Geo.: opakování / učebnice str. 34 - 36
 Prvouka Léto / učebnice str. 79, 81
Opakování / str. 80
 Výchovy Pč - vystřihování / papírová oblékací panenka
Vv - otisk dlaně / motýl
 Informace 1. června Den dětí / akce ve třídě a na hřišti

24. května - 28. května

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 112 - 119  +  nová Čítanka str. 2 - 5
            Pracovní sešit ke Slabikáři, Qq  Ww  Xx / 63, 64        
Psaní - Písanka / str. 31 - 40           DIKTÁT 
 
 Matematika
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 / učebnice str. 28 + procvičování
Početník str. 35      Slovní úlohy a příklady do sešitu
Geo.: KILOGRAM / učebnice str. 33 - 35
 Prvouka Léto / učebnice str. 75, 76
 Výchovy Pč - proužky papíru - lepení (čistota práce)
Vv - Kvetoucí strom / otisk 
 Informace testování žáků ... pondělí 
pobyt venku ... podle počasí

17. května - 21. května

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 107 - 112
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 60, 61        
Psaní - Písanka / str. 27 - 32           DIKTÁT 
 
 Matematika
Odčítání s přechodem přes 10 / str. 25 - 28        Početník str. 34
Pracovní list - procvičování odčítání, sčítání a odčítání s vybarvováním 
Geo.: objemová jednotka LITR / učebnice str. 31, 32   procvičování
 Prvouka Měříme čas - hodiny / str. 73
Učíme se hodiny - pracovní list
 Výchovy Pč - práce se šablonou, vystřihování
Vv - Strom, proporce stromu / kresba                                    
 Informace testování žáků ... pondělí 
pobyt venku ... podle počasí

10. května - 14. května

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 100 - 106
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 59        
Psaní - Písanka / str. 21 - 26           DIKTÁT 
 
 Matematika
Odčítání s přechodem přes 10 / str. 21 - 25         Početník str. 33, 34
KONTROLNÍ POČÍTÁNÍ / sčítání s přechodem přes 10 
Geo.: délková jednotka METR / učebnice str. 31, 32   procvičování
 Prvouka Rok, měsíce v roce. Kalendář / str. 71  procvičování
Měříme čas / str. 72, 73
 Výchovy Pč - Myš / překládáme proužky papíru
Vv - Moje maminka / malba                                    
 Informace testování žáků ... pondělí a čtvrtek
pobyt venku ... vždy podle počasí

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail