^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

12. října - 16. října / od středy 14. 10. distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska S s + slabiky, hláska O o / str. 29 - 33          
Psaní - písmeno S s + slabiky / str. 29 - 32                          Abeceda str. 26, 27, 42
 Matematika Sčítání a odčítání do pěti, rozklad čísel / str. 31 - 36             
Geo.:  -
 Prvouka Podzim, plody na podzim - PU str. 18, 19
Ochutnávka ovoce a zeleniny, hra Pexeso             
 Výchovy Vv -    Pč - výroba bramborového skřítka / přírodniny      Tv -  
 Informace  

5. října - 9. října

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska E e + slabiky, hláska S s / str. 25 - 28          
Psaní - písmeno E e + slabiky / str. 24 - 27  
Abeceda str. 24 - 26 + str. 41 ( číslice 5)
 Matematika Psaní číslice 5, sčítání a odčítání do pěti / str. 28 - 31
Geo.: Tangram - skládání / příloha v učebnici, vystřihnout
 Prvouka Podzim, plody na podzim - Pracovní učebnice str. 16, 17
Vycházka dle počasí 
 Výchovy Vv - malba temperami (strom)    Pč - modelování ovoce a zeleniny na podzim
Tv - závodivé cvičení v družstvech (popř. pobyt venku) 
 Informace Hudební výchova bude bez zpěvu (nařízení vlády)
V pátek 9. 10. preventivní program s policií / Bezpečnost dětí ... ZRUŠENO

28. září - 2. října

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska L l + slabiky, hláska E e / str. 21 - 24          
Psaní - písmeno L l + slabiky / str. 20 - 22 + str. 42 
Abeceda str. 20 - 23 + str. 41, 42 ( číslice 4 a 0)
 Matematika Sčítání-odčítání, slovní úlohy. Číslice 4 a 0 / str. 22 - 24
Geo.: nebude
 Prvouka Podzim, příroda na podzim - Pracovní učebnice str. 14, 15
Vycházka dle počasí (bude spojena s tělocvikem)
 Výchovy Vv - zapouštění barev "Podzim"
Tv spojeno s Prvoukou - vycházka do lesa (Vodojem)
 Informace  

21. září - 25. září

 
 Český jazyk
Čtení - hláska A a + slabiky / str. 16 - 19   hláska L l / str. 20          
Psaní - písmeno A a + slabiky MA ma Ma + písmeno L l / str. 18, 19
Abeceda str. 14 - 18, str. 35, 41 (číslice 1 - 3)
 Matematika Vyjádření počtu a pořadí, sčítání-odčítání, slovní úlohy / str. 17 - 21
Geo.: základní geometrické tvary v prostoru
 Prvouka Kde bydlím - název města, republiky, barvy na vlajce. Opakování
Podzim, příroda na podzim - Pracovní učebnice str. 10 - 13
 Výchovy Práce s jeřabinami - navlékání. Kresba voskovým pastelem
Cvičení v přírodě
 
 Informace
V úterý 22. 9. se budou děti fotografovat
Nesbírat ani neodevzdávat ve sběrném dvoře starý papír
V pondělí 28. září je Den české státnosti (sv.Václav) = volno

14. září - 18. září

 Český jazyk Čtení - hláska M m / str. 12 - 15 + PL         Sloh - Pozdravy, vyjádření ne/souhlasu
Psaní - písmenko M m + číslice 1, 2, 3 / str. 12 - 15, str. 23, 35
 Matematika Číselná osa do 5, psaní číslic / str. 12 - 16
Geo.: základní geometrické tvary / procvičování
 Prvouka Dopravní výchova - semafor, přechod, důležitá čísla
Pracovní učebnice str. 8, 9 + pracovní listy
 Výchovy Práce se šablonou - stříhání a lepení (nůžky, lepidlo), malba - tisk temperovou barvou
Cvičení bude na hřišti (sportovní boty, popř. tepláky)
 Informace Vv - děti budou potřebovat korkovou zátku na tisk (špunt od láhve vína) 

7. září - 11. září

 Český jazyk Čtení - Živá abeceda / str. 7 - 11 + ABECEDA str. 6 - 10         Sloh - Základy slušného chování
Psaní - Písanka k ŽA / str. 7 - 11, uvolňovací cviky + lehký posun ruky
 Matematika Porovnávání čísel na základě množství nebo pořadí / učebnice 1. díl str. 6 - 11
Geo.: základní geometrické tvary / učebnice str. 56 / cvičení 1, 2
 Prvouka Cesta do/ze školy. Bezpečnost / dopravní výchova
Pracovní učebnice str. 6, 7, 8
 Výchovy Práce podle návodu - stříhání a lepení (nůžky, lepidlo), kresba pastelkami
Cvičební úbor + obuv (bílá podrážka)
 Informace  Třídní schůzka - 8. září v 15:00 hodin

1. září - 4. září

 Český jazyk Čtení - Živá abeceda / str. 2 - 6          Sloh - Pravidla školy, třídy, vzájemná komunikace
Psaní - Písanka k ŽA / str. 1 - 6, uvolňovací cviky        + Hravá Abeceda
 Matematika Numerace čísel 1 - 5 dokreslování, přiřazování předmětů / učebnice 1. díl str. 1 - 5
Geo.: orientace v prostoru - nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, za, před, ...
 Prvouka Naše škola, orientace v prostorách školy (třída, šatna, jídelna, družina, ...)
Pracovní učebnice str. 4, 5
 Výchovy Tento týden nebudou 
 Informace  Třídní schůzka - předpokládaný termín je 8. září v 15:00 hodin

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail