^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

14. září - 18. září

 Český jazyk Čtení - hláska M m / str. 12 - 15 + PL         Sloh - Pozdravy, vyjádření ne/souhlasu
Psaní - písmenko M m + číslice 1, 2, 3 / str. 12 - 15, str. 23, 35
 Matematika Číselná osa do 5, psaní číslic / str. 12 - 16
Geo.: základní geometrické tvary / procvičování
 Prvouka Dopravní výchova - semafor, přechod, důležitá čísla
Pracovní učebnice str. 8, 9 + pracovní listy
 Výchovy Práce se šablonou - stříhání a lepení (nůžky, lepidlo), malba - tisk temperovou barvou
Cvičení bude na hřišti (sportovní boty, popř. tepláky)
 Informace Vv - děti budou potřebovat korkovou zátku na tisk (špunt od láhve vína) 

7. září - 11. září

 Český jazyk Čtení - Živá abeceda / str. 7 - 11 + ABECEDA str. 6 - 10         Sloh - Základy slušného chování
Psaní - Písanka k ŽA / str. 7 - 11, uvolňovací cviky + lehký posun ruky
 Matematika Porovnávání čísel na základě množství nebo pořadí / učebnice 1. díl str. 6 - 11
Geo.: základní geometrické tvary / učebnice str. 56 / cvičení 1, 2
 Prvouka Cesta do/ze školy. Bezpečnost / dopravní výchova
Pracovní učebnice str. 6, 7, 8
 Výchovy Práce podle návodu - stříhání a lepení (nůžky, lepidlo), kresba pastelkami
Cvičební úbor + obuv (bílá podrážka)
 Informace  Třídní schůzka - 8. září v 15:00 hodin

1. září - 4. září

 Český jazyk Čtení - Živá abeceda / str. 2 - 6          Sloh - Pravidla školy, třídy, vzájemná komunikace
Psaní - Písanka k ŽA / str. 1 - 6, uvolňovací cviky        + Hravá Abeceda
 Matematika Numerace čísel 1 - 5 dokreslování, přiřazování předmětů / učebnice 1. díl str. 1 - 5
Geo.: orientace v prostoru - nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, za, před, ...
 Prvouka Naše škola, orientace v prostorách školy (třída, šatna, jídelna, družina, ...)
Pracovní učebnice str. 4, 5
 Výchovy Tento týden nebudou 
 Informace  Třídní schůzka - předpokládaný termín je 8. září v 15:00 hodin

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail