^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

15. února - 19. února

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář H h  / str. 54 - 57
            Pracovní sešit ke Slabikáři          
Psaní - Písanka str. 13 - 17   
 
 Matematika
Sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy / str. 41, 42
Početník str. 29, 30          Psaní příkladů do sešitu   
Geo.: osa souměrnosti / procvičování 
 Prvouka Povolání lidí / str. 42, 43 
 Výchovy Pč - práce s papírem / karnevalová maska
Vv - zdobení masky, pexeso                                     
 Informace Celotýdenní projekt MASOPUST / Čj čtení, M geometrie, Pč+Vv, karneval

8.února - 12. února

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář C c  / str. 48 - 53
            Pracovní sešit ke Slabikáři          
Psaní - Písanka str. 8 - 13   
 
 Matematika
Sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy / str. 37 - 40 
Početník str. 29, 30   
Geo.: osa souměrnosti / str. 36 
 Prvouka Povolání lidí / str. 41, rozhovory, pantomima, hra "Hádej, kdo jsem..."
 Výchovy Pč - práce s papírem dle fantazie / Myš
Vv - grafomotorická cvičení / ornamenty na hrnečku                                     
 Informace Pololetní práce - kontrola znalostí z češtiny, matematiky, geometrie 

1. února - 5. února

 
 Český jazyk

Individuálně ... čtení známých článků
 
 Matematika

Sčítání a odčítání do 20 - procvičovat 
 Prvouka  
 Výchovy                                     
 Informace JARNÍ PRÁZDNINY

25. ledna - 29. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář R r + Au au, Ou ou  / str. 42 - 47 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 18, 19          
Psaní - Písanka str. 1 - 7  (2. díl)   
 
 Matematika
Počítání prvků v oboru 0-20, odčítání / str. 32 - 34 
Početník str. 28  
Geo.: nebude
 Prvouka Úrazy v době prázdnin, při sportu - ochrana svého zdraví / rozhovory, poučení  
 Výchovy Pč - práce s papírem dle fantazie / dům v zimě
Vv - práce s netradičním materiálem, otisk bublinkové folie                                     
 Informace 28. ledna - výpis z vysvědčení, poslední vyučovací hodina
29. ledna - pololetní prázdniny (v následujícím týdnu - jarní prázdniny)

18. ledna - 22. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář K k, Š š / str. 36 - 41 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 16, 17          
Psaní - Písanka str. 36 - 40 (konec 1. dílu)   
 
 Matematika
Počítání prvků v oboru 0-20 / str. 29 - 31
Početník str. 26, 27 
Geo.: čáry přímé, lomené a křivé / kontrolní práce
 Prvouka Péče o své tělo, zdravá strava - str. 38, 39
Opakování / učebnice str. 40  
 Výchovy Pč - práce s papírem, stříhání a přehýbání / Lyžař
Vv - práce s netradičním materiálem, otisk bublinkové folie                                     
 Informace  

11. ledna - 15. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář D d procvičování / str. 33 - 35 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 12 - 15          
Psaní - Písanka str. 34, 35           DIKTÁT / písmena, slabiky, slova  
 
 Matematika
Matematika - číslo a číslice, počítání prvků do 20 / str. 25 - 28
Početník - procvičování / str. 24, 25
Geo.: čáry / str. 35 
 Prvouka Lidské tělo a péče o něj. Životospráva / učebnice str. 38, 39
 Výchovy Pč - práce se šablonou / čepice a rukavice
Vv - zimní krajina / kresba bílou pastelkou                                    
 Informace  

4. ledna - 8. ledna

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář Z z / str. 28, 29 + 31 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 11 - 13          
Psaní - Písanka str. 28 - 33  
 
 Matematika
Matematika - počítání do 10 / str. 20 - 23
Početník str. 22, 23
Geo.: čáry / str. 23, 24 ... malé pravítko do penálu 
 Prvouka Lidské tělo, kostra, orgány / učebnice str. 35 (video)
 Výchovy Pč - práce s papírem
Vv - kresba voskovým pastelem                                     
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail