^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

17. říjen - 21. říjen

 Český jazyk Slova nad/podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená  / str. 23 - 25         
PS str. 16 - 18           Čítanka ve škole      Písanka str. 13, 14  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... L2 / učebnice str. 14, 15      PS str. 13 - 15
Aj 2. skupina / Sma...  učebnice i PS str. 12, 13   test slovíček - barvy
Aj 3. skupina / Hor... komiks, dopis / čtení
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení / str. 22 - 25     PS str. 10, 11   KP / slovní úlohy
Geo.:  odhad a měření úseček / cm, mm   +  opravná KP 
 Prvouka Živá příroda - stromy a keře, byliny.       KP / Orientace v krajině
učebnice str. 14, 15      PS str. 12, 13 + sešit                
 Výchovy 17.10. ... Knihovna v 8:00 hodin (odchod ze školy v 7:45 hod.)
Vv ... pastelky nebo pastely + černý fix

10. říjen - 14. říjen

 Český jazyk Nauka o slově, slova protikladná, souznačná  / str. 21, 22         PS str. 14 - 16
Hravá Čítanka str. 18 - 21 + str. 94, 95              Písanka str. 11, 12  
 
 Angličtina
Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 12, 13     PS str. 12       Test 2 / barvy, školní pomůcky
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 10, 11     PS str. 10, 11
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 10 - 12     PS str. 10 - 12
Více informací naleznete v Teams / každá skupina u své vyučující
 Matematika Násobení a dělení / str. 19, 20, 21     PS str. 9   +  PL
Geo.: porovnávání úseček / str. 15   PS str. 7   
 Prvouka Orientace v krajině, typy krajiny
učebnice str. 12, 13      PS str. 10, 11 + sešit                Test 
 Výchovy  Pracovní činnosti / 5 vaječných skořápek, lepidlo Herkules

3. říjen - 7. říjen

 Český jazyk Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov  / str. 15 - 20         PS str. 10 - 13
Hravá Čítanka str. 16, 17 + str. 94, 95              Písanka str. 9, 10  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... uč. str. 10, 11 + PS str. 10, 11 ... PP test slovíčka školní pomůcky
Aj 2. skupina / Sma... uč. str. 8, 9 + PS str. 7, 8 ... test čísel 1 - 10 (psaní číslic) + závěrečný test U1
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 10, 11 (Minitest 1 - otázky a čísla)
 Matematika Násobení a dělení číslem 0, 1, 10 / str. 17 - 20 + 44, 45     PS str. 8, 9, 24
Geo.: rýsování podle návodu   
 Prvouka Čr, hlavní město Praha - práce s mapou. Krajina kolem mého domova
učebnice str. 10, 11      PS str. 8, 9 + sešit 
 Výchovy  

26. září - 30. září

 Český jazyk Slova se skupinami dě tě ně bě pě vě mě  / str. 13, 14         PS str. 8, 9
Hravá Čítanka str. 14, 15              Písanka str. 7, 8  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... L2 školní pomůcky, barvy   učebnice str. 8 - 10,  PS str. 8, 9
Aj 2. skupina / Sma...
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 8, 9     PS str. 7, 8
 Matematika Řešení složených slovních úloh. Měření času / PS str. 6  +  PL   
Geo.: opakování / str. 12    PS str. 5   
 Prvouka Naše vlast, státní symboly, státní svátky. Práce s mapou.
učebnice str. 8, 9      PS str. 7 + sešit 
 Výchovy Tv ... zahájení plavecké výuky / čtvrtek 29.9. => změna v rozvrhu
Den české státnosti ... volno 28.9.

19. září - 23. září

 Český jazyk Psaní ií/yý po měkkých a tvrdých  / str. 10, 11         PS str. 6, 7     + PL
Hravá Čítanka str. 12, 13   Čítanka str. 17, 18           Písanka str. 5, 6  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... opakování (čtvr. KP), učebnice str. 8, PS str. 7
Aj 2. skupina / Sma...
Aj 3. skupina / Hor... opakování / pozdravy, číslice, ...
 Matematika Sčítání a odčítání do sta / str. 11, 13   PS str. 5, 6   
Geo.: měření / str. 9, 5   
 Prvouka Kde jsme doma - vycházka po městě. Orientační body v krajině ... učebnice str. 6, 7
PS str. 6 + sešit 
 Výchovy Vv ... temperové barvy, silný i slabý štětec 

12. září - 16. září

 Český jazyk Psaní u ů ú. Tvrdé a měkké slabiky - opakování / str. 9 - 11   PS str. 5 - 7   Sloh / PS str. 3, 7
Hravá Čítanka / str. 6 - 11, Čítanka str. 10 - 16      Písanka str. 3, 4  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tom... učebnice str. 6-7,  pracovní sešit str. 5-7
Aj 2. skupina / Sma... učebnice str. 6-7,  pracovní sešit str. 5-6
Aj 3. skupina / Hor... učebnice str. 6-7,  pracovní sešit str. 5-6
 Matematika Zaokrouhlování na desítky / str. 10   PS str. 4   Početník str. 4, 24 (první sloupeček) + PL
Geo.: opakování / učebnice str. 7, 8     PS str. 3, 4 
 Prvouka Cesta do/ze školy. Domov, kde jsme doma ... učebnice str. 3 - 7
PS str. 3 - 6
 Výchovy  Vv - černá tuš, brčko, špejle, vodové barvy, štětec (noviny na lavici)

5. září - 9. září

 Český jazyk Aktivace poznatků - věta, slovo, slabika, hláska / str. 4 - 8 + PS str. 2 - 4   Sloh / str. 2, 3
Hravá Čítanka str. 2 - 5, Čítanka str. 4 - 9           Písanka str. 1, 2  
 Angličtina Aj 1. skupina / Tomková...základní fráze, pozdravy / str. 2 - 5, PS str. 2 - 5
Aj 2. skupina / Smažilová
Aj 3. skupina / Hortová...pozdravy, číslice 1-10 / str. 2 - 6, PS str. 2 - 5 (folie na slovíčka)
 Matematika Počítání do sta / str. 3 - 6   PS str. 1, 2
Geo.: opakování - bod, přímka, úsečka / str. 7, 8   PS str. 3 + PL (pracovní listy)
 Prvouka Ve škole, napiš svou adresu / str. 2
PS str. 2
 Výchovy  Tv - aktivity na školním atletickém hřišti (vhodná obuv)
        Sportovní oblečení bude uloženo v sáčku v šatní skříňce

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail