^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Úprava rozvrhu

1) Z hygienicko-epidemiologických důvodů (fronty před jídelnou na oběd) mají děti každé pondělí
    upravenou výuku tak, aby konec vyučování byl ve 12:10 hodin, následuje oběd, potom ŠD a domů
2) Doučování v úterý je od 12:15 do 13:00 hodin (po výuce jdou do ŠD, na oběd, potom na doučování)
3) Doučování v pátek je od 11:35 do 12:20 hodin (po obědě je doučování, potom ŠD nebo domů)

Prvouka nebo matematika? ... vysvětlení

Ve čtvrtek, podle rozvrhu, mají děti Prv/M. To znamená, že si děti do školy připraví oba předměty.
Výuka bude operativní, podle potřeb procvičení.
Vyjímečně se může hodina rozdělit, část výuky by byla Prvouka, část by byla Matematika.

Zahájení druhé třídy

Již začátek září není z mé pozice učitele u některých dětí úplně v pořádku (chybí učebnice, sešity, domácí úkoly, ...),
proto si dovolím připomenout :
a) povinností dětí je příprava na výuku - DÚ, příprava učebnic a sešitů podle rozvrhu (rodiče zkontrolují)
    - pokud děti nemají pomůcky na výuku, dané úkoly si musí dodělat doma (Čítanka, Prvouka a pod.)
    - nesplněné úkoly budu hodnotit jako nedostatečné, mohou mít vliv na celkové hodnocení na vysvědčení
b) povinností rodiče je dohlédnout na kvalitní domácí přípravu - DÚ, příprava učebnic a sešitů dle rozvrhu
    povinností rodiče je do tří dnů omluvit nepřítomnost dítěte ve škole

                                                                 Věřím, že vše již bude napraveno a druhá třída proběhne bez problémů.

Doučování v úterý a v pátek

1) V pátek je doučování pro ty děti, které měly zájem procvičit učivo 1. třídy (iniciativa třídní uč.), po vyučování.
2) V úterý (nově) bude doučování jen pro ty, co to velmi potřebují, např.: výrazné problémy s výukou, absence
    při distanční výuce v 1. třídě, cizinci (iniciativa školy). Tito žáci se mohou (nemusí) zúčastnit i v pátek.

Vyzvedávání a přesuny dětí ve školní družině

Zina Pohlová / 4.oddělení : do 15:30 hodin vyzvedáváte od hlavního vchodu zazvoněním =>zvonek Pohlová
                                              od 15:30 do 16:00 hodin budou děti ve velké družině - vchod od skleníku

Jana Pondělíčková / 3.oddělení : do 14:30 hodin vyzvedáváte od hlavního vchodu zazvoněním => Pondělíčková
                                                  od 14:30 do 15:30 hodin vyzvedáváte od hlavního vchodu zazvoněním => Pohlová
                                                  od 15:30 do 16:00 hodin budou děti ve velké družině - vchod od skleníku

V době od 13:30 do 14:30 hodin není možné děti vyzvednout z důvodu pobytu venku.

Rozvrh hodin 2021 / 2022

Po  Čj     M  Prv   Čj    Hv   oběd 
Út  Čj    M  Čj   Tv   oběd doučování
St  Čj  M geo  Prv    Vv    Čj  oběd 
Čt  Čj  M/Prv   Tv   Čj   oběd    
 Čj    M   Pč    Čj 
 oběd doučování

Třídnická hodina ... 1x za 14 dní v úterý 7:30 - 7:50 hodin 
Společná četba Kluci z mraveniště bude v pátek. Děti si přinesou knížku do školy (dárek na konci 1. třídy).

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail