^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Mobily a chytré hodinky

Dle školního řádu je zákaz používání mobilních telefonů. Pokud vaše dítě má mobil nabo chytré hodinky ve třídě, důrazně žádám o vypnutí zvuku. Zvonění či jakýkoliv signál velmi narušuje výuku. Pokud se toto vyrušování bude opakovat, vyvodím z toho důsledky, které odpovídají porušení školního řádu.

Domácí příprava

Prosím o každodenní důslednou kontrolu domácí přípravy dětí na výuku.
Po měsíční docházce do školy, kdy si děti "zvykaly" na školní režim, je příprava dětí, a s tím spojena výuka,
velmi slabá. Děti nepíší domácí úkoly, které slouží na procvičení a upevnění již získaných vědomostí,
anebo úkoly jsou plné chyb. Nepřipravené děti často opisují, nerozumí zadání, nenosí sešity do výuky
(Početník, Hravý sloh, Písanka, a pod.). Tento způsob výuky, kdy jen kontroluji, je velmi vyčerpávající.

Proto jsem přešla na způsob, kdy budu pouze zaznamenávat, proč nemohl/nemohla pracovat.
Samozřejmě se vše projeví na celkovém hodnocení dětí.

Zástupci do Žákovského parlamentu + Eko kroužek

Nábor zájemců do Žákovského parlamentu / schází se 1x za 14 dní ve středu od 13:30 do 14:30 hodin
- vybraní zástupci se zapojují do řešení školní problematiky, připravují soutěže pro spolužáky

Eko tým / schází se 1x za 14 dní v úterý od 12:45 do 13:30 hodin
- školní kroužek pro děti s ekologické zaměření (pozorují přírodu, dělají pokusy, vyrábí krmítka, ...)

Plavecký výcvik zahájen

Ve čtvrtek 29. září začínáme s plaváním. (Výuka dle rozvrhu: Aj, Čj, Tv - plavání, Prv)
Vybavení žáků na výuku plavání : plavky, koupací čepice (lihovým fixem jméno), mýdlo, 2 ručníky
Děti, které se přímo plavecké výuky neúčastní, musí být převlečeny do sportovního úboru.
Tyto děti musí mít řádnou omluvenku na danou lekci plavání (na lístku papíru nebo e-mailem).
S sebou budou mít individuální práci, nejlépe četbu z vlastní knihy.

Sbíráme po celou dobu školního roku

Ve školním roce 22/23 se mohou děti zapojit do sběru pomerančové kůry. Usušenou a zváženou kůru přinesou do školy s lístkem, na kterém bude jméno žáka/žákyně a váha kůry. Dále mohou děti sbírat vybité baterie (různá velikost)

Plavecký výcvik od 29.9. do 15.12. 2022 / změna rozvrhu

Po  Čj    M    M geo
 Prv    Čj     
Út  Čj   Aj   M
  Vv
 Čj  
St  Čj   M   Prv    Čj       
Čt  Aj   Čj   Tv   Tv   Prv    
 Čj   Aj   M   Hv 
   

Rozvrh hodin 2022 / 2023

Po  Tv    Čj    M 
 Prv    Čj     
Út  Čj   Aj   M
  Vv
 Čj  
St  Čj   M   Prv    Čj       
Čt  Aj   Čj   Tv   M   Prv    
 Čj   Aj   M   Hv 
   

Třídnická hodina ... úterý 7:15 - 7:45 hodin (lichý týden)

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail