^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

14. prosince - 18. prosince

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář V v / str. 22 - 25  +  Slabikář Z z / str. 26, 27 a 30 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 9, 10          
Psaní - Písanka 1.díl str. 21 - 27  ...  psaní tužkou i perem
 
 Matematika
Matematika - počítání do 10 / str. 16 - 20
Početník str. 19, 20, 21
Geo.: není 
 Prvouka Vánoce / tématické vypravování, pracovní list
Zimní sporty, opakování / učebnice str. 31, 32
 Výchovy Vv + Pč ... vánoční přání                                      
 Informace Kontrolní čtení vět z článků / Slabikář str. 8 - 21 => T J Y N
Kontrolní počítání 0 - 9 / pracovní list  

7. prosince - 11. prosince

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář Y y, N n / str. 16 - 21 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 6 - 8      
Psaní - Písanka 1.díl str. 16 - 20 
 
 Matematika
Matematika - počítání do 9 - procvičování + číslice 10 / str. 12 - 15
Početník str. 17, 18
Geo.: Tělesa ... str. 44 / 2   +   str. 45 / 1
 Prvouka Lidské tělo / str. 35
Příroda v zimě, Vánoce / str. 29, 30
 Výchovy Vv - Anděl - kresba, vánoční přání               
Pč - práce s drobným materiálem / Anděl ve vánočním přání                        
 Informace Tv - pokud budou vhodné podmínky, budeme sáňkovat, bobovat
Třídní schůzka on-line ... úterý 8. 12. v 17:00 hodin / více v rubrice Rodičům

30. listopadu - 4. prosince

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář T t / str. 10, 11 + písmeno J j / str. 12 - 15 
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 4, 5      
Psaní - Písanka 1.díl str. 10 - 15 
 
 Matematika
Matematika 2. díl ... číslice 9 / str. 6 - 9
Početník str. 15, 16
Geo.: orientace v prostoru / učebnice str. 10, 11
 Prvouka Lidské tělo / str. 34
Zima, Mikuláš / str. 27, 28
 Výchovy Vv - Anděl => otisk ruky                
Pč - práce podle šablony / Čert                        
 Informace  Tv, Hv - výuka nebude, Covid 19

23. listopadu - 27. listopadu

 
 Český jazyk
Čtení - Slabikář / str. 5 - 9 opakování písmen M L S P + T t
            Pracovní sešit ke Slabikáři / str. 3, 4      
Psaní - Písanka 1.díl str. 2 - 9 
 
 Matematika
Procvičování, dokončení Matematiky 1. díl / str. 55, 56
Matematika 2. díl ... číslice 9 / str. 1 - 5 
Geo.: Tělesa / str. 43
 Prvouka Opakování / str. 21 - 27
Lidské tělo - úvod / str. 33
 Výchovy Vv - kresba postavy               
Pč - stříhání podle čáry                         
 Informace  Tv, Hv - výuka nebude, Covid 19

16. listopadu - 20. listopadu

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / opakování str. 47, 48               Slabikář str. 3 + PS Slabikář str. 1      
Psaní - dokončení / písanka str. 47, 48      Písanka 1.díl str. 1
Abeceda - procvičování / str. 44, 45, 46
 
 Matematika
Sčítání a odčítání, slovní úlohy / str. 52 - 55
PL obrázky na počítání a vybarvování 
Geo.: geometrické tvary str. 56 + PL
 Prvouka  Moje rodina / str. 22 - 25
 Výchovy Vv - otisk jablka (hodina bude ve čtvrtek)               
Pč -  hodina nebyla (po)                        
 Informace  Tv, Hv - výuka nebude, Covid 19

9. listopadu - 13. listopadu / distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska U u, I i + slabiky a slova / str. 40 - 46          
Psaní - písmeno U u, I i / str. 40 - 45  
Abeceda - procvičování / str. 36, 37, 39, 40 + str. 42 ( číslice 8)
 
 Matematika
Sčítání a odčítání, slovní úlohy / str. 45 - 49
Početník - numerace v oboru čísel do 7 / str. 9 - 11
Geo.: 
 Prvouka  -
 Výchovy Vv -                Pč -                 Tv - 
 Informace  

2. listopadu - 6. listopadu / distanční výuka

 
 Český jazyk
Čtení - ŽA / hláska P p + slabiky a slova / str. 36 - 39          
Psaní - písmeno P p / str. 36 - 39  
Abeceda - procvičování / str. 32, 34 + str. 42 ( číslice 7)
 
 Matematika
Sčítání a odčítání do 6 - procvičování. Číslice 7, číselná osa, rozklad čísel / str. 41 - 44
Početník - numerace v oboru čísel do 5 / str. 4 - 8
Geo.: 
 Prvouka  -
 Výchovy Vv -                Pč -                 Tv - 
 Informace  

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail