^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

1. září - 4. září

 Český jazyk Čtení - Živá abeceda / str. 2 - 6          Sloh - Pravidla školy, třídy, vzájemná komunikace
Psaní - Písanka k ŽA / str. 1 - 6, uvolňovací cviky        + Hravá Abeceda
 Matematika Numerace čísel 1 - 5 dokreslování, přiřazování předmětů / učebnice 1. díl str. 1 - 5
Geo.: orientace v prostoru - nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, za, před, ...
 Prvouka Naše škola, orientace v prostorách školy (třída, šatna, jídelna, družina, ...)
Pracovní učebnice str. 4, 5
 Výchovy Tento týden nebudou 
 Informace  Třídní schůzka - předpokládaný termín je 8. září v 15:00 hodin

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail