^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

4. září - 8. září

 Český jazyk Aktivace poznatků, opakování 3. ročníku / učebnice str. 2 - 7 + PS str. 2 - 5    
Sloh / Vyprávění z prázdnin, orientace v textu / PS Čj str. 5
Krátké texty, básně / Hravá Čítanka str. 2 - 5          
 Matematika Opakování osvojených matematických operací, vlastnosti sčítání
učebnice str. 3, 4, PS str. 1, 2     Hravý početník str. 1
Geo.: aktivace pojmů v geometrii
 Vlastivěda Lidé a čas, malá kapitola o čase
učebnice str. 3   PS str. 2 + sešit
 Přírodověda Seznámení s učivem, opakování učiva z nižších ročníků
Příroda a lidé / učebnice str. 4, 5       PS str. 3, 4
 Různé Angličtina - každá skupina nalezne informace u své vyučující v Team´s
Tělocvik bude na hřišti / nutné převlečení a sportovní obuv

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail