^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Zimní les / otisk houbičky

První sníh / tělesná výchova

Bod a čáry v prostoru i na papíře / geometrie a výtvarná výchova

Začínáme s rýsováním / práce s pravítkem v matematice

Běhací diktát / český jazyk

Podzimní tvoření / pracovní činnosti, výtvarná výchova

Míčové hry / ukázková hodina

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail