^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Středa 6. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM
1) učebnice str. 132 / 1 ústně + žlutý rámeček (vypiš do sešitu)
2) PS str. 32 / 1, 2 (kontrola klíčem)


Matematika / ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1) učebnice str. 36 / modrý rámeček přečíst
2) str. 36 / 1 do sešitu (kontrolu proveď kalkulačkou)
3) PS str. 25 / 1, 2


Přírodověda / NERVOVÁ SOUSTAVA - MOZEK
1) učebnice str. 62 / přečíst a vypsat do sešitu
2) video na doplnění ... https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa8b6d8bdbb


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Tělesná výchova online / postřeh
https://www.youtube.com/watch?v=H2HUIF5e-hg

Úterý 5. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
1) PS str. 31 / 6 - nejprve si diktát přečti, pak požádej o nadiktování
2) pošli e-mailem počet chyb
3) Procvičování pravopisu str. 40 (kontrola klíčem)


Matematika / Geometrie
1) Zopakuj si : obvod a obsah (díl, který si musíš zatrhnout vpravo)
    https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika
2) Převody jednotek obsahu
   
a) učebnice str. 57 / modrý rámeček (můžeš zapsat do sešitu)
    b) str. 57 / 1 ústně
3) PS str. 35 / 1, 2


Čj/Čtení - Pověst "O hladové zdi"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa897f8dc3e


Angličtina + Informatika ... www.4zszdar.cz

Pondělí 4. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
1) PS str. 31 / 2, 4, 5 (kontrola klíčem)
2) procvičuj základ v online cvičení / 02b - 05b
    https://www.onlinecviceni.cz


Matematika / PROCENTA (rozšiřující učivo, pro zájemce)
1) PS str. 24
2) Početník str. 33 / 2, 3, 4
3) využití matematických vědomostí, slovní úlohy
    https://www.4zszdar.cz/res/file/jazyky/priloha-3..pdf 


Vlastivěda / ČR OBYVATELSTVO
1) učebnice str. 35 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 26, 27 (str. 27 / 1 pozor na směr šipek, např. KLAUS píšeš SUALK)


Pracovní činnosti / origami z papíru (nezapomeň - Svátek matek v neděli)
a) motýli https://www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws
b) srdce https://www.youtube.com/watch?v=qw1JhdDCRvA
c) květina https://www.youtube.com/watch?v=1N-IK6gaVTI


Tělesná výchova online
a) stupínky https://www.youtube.com/watch?v=byeEo9FFQ3M
b) sáčky https://www.youtube.com/watch?v=qDXHRIxAo3c

Čtvrtek 30. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
1) učebnice str. 131 / 5 napiš do sešitu
2) učebnice str. 131 / 6, 7 ústně
3) na procvičení - shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem
                             https://www.onlinecviceni.cz


Matematika / PROCENTA (rozšiřující učivo, pro zájemce)
1) učebnice str. 34 / zelený rámeček (přečíst, vypsat do sešitu)
2) učebnice str. 34 / 1 - 6 ústně, pokud chceš i do sešitu


Vlastivěda / ČR NAŠE VLAST
1) učebnice str. 34 / přečíst, vypsat z rámečku ZAPAMATUJ SI
2) PS str. 25


Čj/Čtení s porozuměním (experiment)
Gumoví medvídci https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea40bd50edfe


Výtvarná výchova / z minulého týdne ... vyber si zvíře a kresli
https://www.youtube.com/watch?v=QABJUmNMJ0o&list=PLMPVS_9Iox2oFqF3AHgIp1PJlJhAZfHl7&index=3

Středa 29. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
1) PS str. 31 / 1, 3 (kontrola klíčem)
2) učebnice str. 131 / 4 ústně
3) žlutý rámeček / přečíst a zapsat do sešitu
4) ZAPAMATUJ SI / napiš do sešitu výrazně modré rámečky


Matematika / PROCVIČOVÁNÍ
1) učebnice str. 33 / dokončení
    vyber si cvičení podle sebe (náročnost i množství si urči sám/sama)
2) online cvičení / desetinná čísla / sčítání a odčítání nebo zaokrouhlování
    https://www.onlinecviceni.cz


Přírodověda / KOŽNÍ SOUSTAVA
1) učebnice str. 61 / přečíst, vypsat z rámečku ZAPAMATUJ SI
2) PS str. 37 / 25
3) video na doplnění https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc


Angličtina ... www.4zszdar.cz

Tělesná výchova - umíte skákat gumu?????
https://www.youtube.com/watch?v=NxE5j84q7Rc

 

Úterý 28. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
1) učebnice str. 130 / 3 ústně
2) procvičuj základ v online cvičení / 5. ročník / podmět a přísudek :
    a) shoda přísudku s podmětem / první cvičení
         https://www.onlinecviceni.cz
     b) shoda přísudku s podmětem - chytáky / první cvičení
         https://www.onlinecviceni.cz


Matematika / SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ
1) PS str. 23 / dokonči cvičení z pondělí
2) učebnice str. 33 / vyber si cvičení podle sebe (náročnost i množství si urči sám/sama)


Čj/Čtení s porozuměním (humorná literatura)
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea4040c0b1ff


Angličtina + Informatika ... www.4zszdar.cz

Pondělí 27. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM
1) učebnice str. 130 / 1 ústně
2) žlutý rámeček / pozorně přečti a vypiš do sešitu
    + věty v závorce opiš a vyznač v nich i/y
3) učebnice str. 130 / 2 ústně
4) ZAPAMATUJ SI / napiš do sešitu výrazně modré rámečky


Matematika / SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ 
PS str. 23 / rozděl si cvičení podle své náročnosti, můžeš dokončit zítra
(správná řešení budou ke kontrole až v úterý)


Vlastivěda / ČR NAŠE VLAST
1) učebnice str. 32, 33 / přečíst, zapsat z obou rámečků ZAPAMATUJ SI
2) PS str. 24


Pracovní činnosti + Tělesná výchova
dnes si spojíme dvě hodiny a ... "vrhneme se do úklidu" ... to, co neustále odkládáme
a do čeho se nám nechce (stůl, aktovka, skříňka s hračkami, s knihami, ... pokojíček)
pro zájemce => vyfoťte před úklidem a po úklidu ... a pošlete e-mailem

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail