^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pondělí 8. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / ČÍSLOVKY
1) učebnice str. 112 / žlutý rámeček přečíst, vypsat do sešitu
2) učebnice str. 112 / 2 ústně
3) PS str. 21 / 1, 2


Matematika / KRYCHLE A KVÁDR
1) PS str. 41
2) pro zájemce : učebnice str. 68, 69 / výběr cvičení


Vlastivěda / NĚMECKO, RAKOUSKO
1) učebnice str. 54, 55
2) PS str. 42
3) učebnice str. 56, 57
4) PS str. 43


Čj/Čtení ... Čítanka str. 105 - 109

Pátek 5. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN
1) PS str. 39 / 5
2) pro zájemce : PS str. 39 / 7, 8


M/Geometrie / KRYCHLE
1) učebnice str. 64 / modrý rámeček přečíst a vypsat do sešitu (VZOREČKY)
2) učebnice str. 64 / 1, 3, 5  ústně
3) učebnice str. 64 / 2 + učebnice str. 65 / 7  do sešitu
4) pro zájemce : výběr cvičení ze str. 65


M/Geometrie / KVÁDR
1) učebnice str. 66 / modrý rámeček přečíst a vypsat do sešitu (VZOREČKY)
2) učebnice str. 66 / 1, 3  ústně
3) učebnice str. 66 / 2 + učebnice str. 67 / 5  do sešitu
4) pro zájemce : výběr cvičení ze str. 67


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Čj/Čtení ... Čítanka str. 88 - 91

Čtvrtek 4. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN
1) učebnice str. 110 / 8 (diktát nejprve přečíst, potom napsat)
2) PS str. 20 / 3, 4


Matematika / PŘÍPRAVA NA KONTROLNÍ PRÁCI
1) PS str. 30 / 7 - 10


Vlastivěda / SLOVENSKO, POLSKO
1) učebnice str. 50, 51
2) PS str. 40
3) učebnice str. 52, 53
4) PS str. 41

Středa 3. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN
1) učebnice str. 110 / 6 písemně
2) str. 110 / 7 ústně
3) PS str. 19 / 1, 2


Matematika / PŘÍPRAVA NA KONTROLNÍ PRÁCI
1) PS str. 29 / 1 - 6


Přírodověda / ČLOVĚK A PŘÍJEM INFORMACÍ
1) učebnice str. 70, 71
2) PS str. 41

Úterý 2. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN
1) učebnice str. 109 / 2 a) písemně do sešitu (2b ústně)
2) učebnice str. 110 / 3, 4, 5  ústně


Matematika / PŘÍPRAVA NA KONTROLNÍ PRÁCI
1) učebnice str. 44 / 1 - 4  ústně
2) str. 44 / 5, 6  písemně do sešitu


M/Geometrie / POZNÁVÁME TĚLESA
1) učebnice str. 63 / 1 - 8  ústně
2) PS str. 40 / 1 - 6  písemně


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Čj/Sloh / Popis pracovního postupu
1) učebnice str. 111
2) PS str. 20 / 1

Pondělí 1. června / domácí a školní výuka

Český jazyk / OPAKOVÁNÍ ZÁJMEN
1) učebnice str. 109 / 1 (a - f) ústně
2) str. 109 / 1 (g - i) písemně na papír


Matematika / SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ
1) PS str. 28


Vlastivěda / EVROPA - ČR pod vlajkou Evropské unie
1) učebnice str. 49
2) PS str. 38, 39


Čj/Čtení ... Čítanka str. 88 - 91
Pokud bude pěkné počasí, půjdeme zítra 2.6. ven (u lesa na Vodojemu - 11. hodin),
sloh přesuneme na domácí úkol, popř. si jej vezmeme s sebou.

Pátek 29. května / domácí a školní výuka

Český jazyk / ZÁJMENA - skloňování zájmena náš, váš
1) učebnice str. 108 /  - přečíst rámeček
2) str. 108 / modrý rámeček přečíst a vypsat do sešitu
3) str. 108 / 3, 4  ústně
4) PS str. 19 / 2, 3 (kontrola klíčem)


Matematika / SOUHRNNÉ PROCVIČOVÁNÍ
1) učebnice str. 43 / 14 - 17


M/Geometrie / SLOVNÍ ÚLOHY
1) PS str. 38 / 1, 2
2) pro zájemce : str. 38 / 4


Angličtina ... www.4zszdar.cz

 

Čj/Čtení ... Čítanka str. 82, 83 + str. 84 - 87

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail