^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Planetárium v Brně / exkurze

V návaznosti na učivo Přírodovědy jsme navštívili Planetárium na Kraví hoře v Brně. Prohlédli jsme si,
před zahájením programu, výstavu před observatoří, nahlédli jsme do dalekohledů anebo jsme zjišťovali
svoji hmotnost na jiných planetách (s ohledem na gravitaci). Samotný program v Digitáriu nás blíže
seznámil s hvězdnou oblohou na podzim, se souhvězdími a planetami v naší Slunečné soustavě.

Jak učíme prvňáčky / projekt PODZIM

Po příchodu nových žáčků do první třídy jsme si (s kolegyní I.Juhošovou) všimly, jak citlivě a trpělivě někteří páťáci
vysvětlují pravidla chování v době přestávek, jak vznikají neobvyklá přátelství. Tehdy vznikl nápad na spolupráci
mezi dětmi 5.C a 1.A a byl vytvořen projekt PODZIM. Společně jsme šli ven, do přírody, kde starší děti objasňovaly
mladším kamarádům znaky podzimu. Vyprávěli o stromech a listí, o míze a kořenech stromů. Vše jsme završili
společným tvořením "podzimních motýlů" , které jsme uschovali do sklenic na jaro. Jako učitelka jsem byla velmi
mile překvapena mírou trpělivosti a ochotou, s jakou vaše děti předávaly své zkušenosti mladším kamarádům.

Podzimní pracovní činnosti

Nové školní hřiště

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail