^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pondělí 18. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ
1) PS str. 40 / 12 (kontrola klíčem)
2) PS str. 40 / 13 - nejprve si diktát přečti, požádej o nadiktování
3) pošli e-mailem počet chyb


Matematika / JEDNOTKY HMOTNOSTI
1) učebnice str. 40 / modrý rámeček přečíst a zapsat do sešitu
2) str. 40 / 1 - 4    výběr příkladů ústně, můžeš i písemně


Vlastivěda / ČR NEROSTNÉ BOHATSTVÍ
1) učebnice str. 40 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 31 + slepá mapa ČR (uprostřed pracovního sešitu)


Pracovní činnosti - využij odkazy z minulých hodin nebo
                               - pomáhej v domácnosti, na zahradě, ...


Tělesná výchova - pobyt venku

Pátek 15. května / domácí výuka

Český jazyk / PROCVIČOVÁNÍ
1) PS str. 40 / 9 (kontrola klíčem)
2) PS str. 40 / 10, 11


Matematika / JEDNOTKY DÉLKY
1) učebnice str. 39 / 3, 4 můžeš ústně nebo písemně do sešitu
2) Početník str. 35 / 3, 4 (kontrola odpoledne v řešení)


Přírodověda / ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA
1) učebnice str. 64, 65 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 38
3) video na doplnění https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Hudební výchova / poslechové skladby

Čtvrtek 14. května / domácí výuka

Český jazyk / SLOH
1) učebnice str. 134 / 2 ústně
2) PS str. 33


Matematika / JEDNOTKY DÉLKY
1) učebnice str. 39 / 5, 6, 7 (slovní úlohy zapiš do sešitu)
2) Početník str. 35 / 1, 2 (kontrola bude v řešení až v pátek)


Vlastivěda / ČR PODNEBÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
1) učebnice str. 38, 39 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 30 + slepá mapa ČR (zemědělství)


Čj/Čtení - Pověst "O Bradáčovi"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa8b6d8bdbb


Výtvarná výchova / využij odkazy na www.youtube.com

Středa 13. května / domácí výuka

Český jazyk / PROCVIČOVÁNÍ
1) Procvičování pravopisu str. 43 / 1, 2 (kontrola klíčem)


Matematika / JEDNOTKY DÉLKY
1) učebnice str. 39 / modrý rámeček přečíst, vypsat do sešitu
2) str. 39 / 1, 2 ústně
3) PS str. 26 / 1, 2


Přírodověda / NERVOVÁ SOUSTAVA - MÍCHA, NERVY
1) učebnice str. 63 / přečíst a vypsat do sešitu
2) PS str. 37
3) video na doplnění NEURONY
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64&list=PLLb_lRqv-IO3vl9Ft2gX-Rds_Cr-WsqmM&index=10


Angličtina ... www.4zszdar.cz


Tělesná výchova / pobyt v přírodě

Úterý 12. května / domácí výuka

Český jazyk / PROCVIČOVÁNÍ
1) učebnice str. 133 / 3 ústně
2) str. 133 / 3c - do sešitu
3) Procvičování pravopisu str. 42 (kontrola klíčem)


Matematika / JEDNOTKY ČASU
1) učebnice str. 38 / slovní úloha č. 4, 5, 7 (do sešitu)
2) Početník str. 34 (kontrola odpoledne - řešení)


Čj/Čtení - Pověst "O Přemyslu Oráči"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa8adcc1e4c


Angličtina + Informatika ... www.4zszdar.cz

Pondělí 11. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ
1) PS str. 32 / 3 - nejprve si diktát přečti, požádej o nadiktování
2) pošli e-mailem počet chyb
3) Procvičování pravopisu str. 41


Matematika / JEDNOTKY ČASU
1) učebnice str. 38 / modrý rámeček přečíst a zapsat do sešitu
2) str. 38 / 1, 2 ústně
3) PS str. 26 / 1 - 4


Vlastivěda / ČR VODSTVO
1) učebnice str. 37 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 29 + slepá mapa ČR (uprostřed pracovního sešitu)


Pracovní činnosti - origami / mini knížka
https://www.youtube.com/watch?v=tBgpLhtZHkw


Tělesná výchova / Pozdrav slunci - jóga
https://www.youtube.com/watch?v=sTNsgDnMtHs

Čtvrtek 7. května / domácí výuka

Český jazyk / SHODA S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM RŮZNÉHO RODU
1) učebnice str. 133 / přečíst první modrý rámeček - vypsat do sešitu
2) PS str. 32 / 1, 2 (kontrola klíčem)


Matematika / ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1) PS str. 25 / 3, 4, 5
2) pro zájemce : výběr cvičení v učebnici str. 36, 37


Vlastivěda / ČR POVRCH
1) učebnice str. 36 / přečíst, vypsat do sešitu
2) PS str. 28 + slepá mapa ČR (uprostřed pracovního sešitu)


Čj/Čtení - Pověst "O domě U Smrti"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaa8a31278ce


Výtvarná výchova / Jak nakreslit strom
https://www.youtube.com/watch?v=P4M4RP2lYao

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail