^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Poslední den prvňáčkem

I ten poslední den ve školním roce si děti užily - při vyplňování pracovního listu zúročily svoje vědomosti ze čtení,
psaní a počítání, své dovednosti předvedly při práci na PC. Ale ten skutečný závěr patřil hrám, sportu, legráckám
a ... foto kamarádů. Tak tedy PĚKNÉ PRÁZDNINY!

Výlet

Na školní výlet jsme se vypravili v závěru první třídy po okolí našeho města. Prohlédli jsme si nejznámější
památku (památku zařazenou do programu UNESCA), poutní kostel na Zelené hoře. Výlet jsme si zpestřili
zábavnými soutěžemi ve žďárském Zámku. Cestu zpět do školy jsme zvolili pod stromy po cyklo-stezce.

Pasování na čtenáře

V městské knihovně proběhla na začátku června velká událost - prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Museli
předvést své čtenářské dovednosti, znalost písmen a důvtip při hádání. Odměnou jim byla zdarma registrace
do knihovny a "Knihožrouti" - kniha, kterou si společně přečteme do prázdnin.

Kreslení venku

Využíváme pěkné počasí a prostory u školy, abychom udělali raddost nejen sobě, ale i všem kolemjdoucím.

Přírodniny / pracovní činnosti

Vyrazili jsme si ze školních lavic do lesa. Důvodem bylo stavění domečků a různých příbytků pro lesní víly,
skřítky a strašidla (výuka prvouky a pracovních činností). Svoje vyrobené obydlí musel každý z nás představit
ostatním (popis a naslouchání - český jazyk). Tato výuka se nám vydařila přímo skvěle.

Tisk / výtvarná výchova

Obrázkům z tisku předcházela výroba matric z tvrdého papíru, kterou jsme si vyrobili podle vlastních představ
(vystříhli jednotlivé díly a nalepili do celku, který tvořil květinu). Připravenou matrici jsme si potřeli válečkem
s barvou, přiložili barevný papír, uhladili lžící a natiskli obrázek. Jak se vám líbili?

Hudebně-vzdělávací pořad

"Když zahraje harfa, pila i vozembouch" - název pro skvěle strávenou hodinu ve společnosti písniček, pohybu,
hudebních děl ... to vše pod vedením skvělých muzikantů M. Smékalové a L. Drahotského, kteří nás seznámili
s hudebními nástroji, které známe i neznáme. Nechyběla Vltava, státní hymna, blaničtí rytíři nebo pan prezident.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail