^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Ovoce a zelenina / prvouka

Podzimní kapitolu o ovoci a zelenině jsme završili praktickými ukázkami - jak ovoce a zelenina vypadá,
kde se pěstuje a hlavně ... jak chutná. Zkrátka, dnešní prvouka nám prostě chutnala.

Drak / stříhání v pracovních činnostech

Motorika rukou, manipulace s nůžkami a hlavně stříhání podle rovných čar - to byl úkol dnešních pracovních
činností. Někomu šlo stříhání perfektně a těm, kterým to nešlo, doporučíme stříhat a stříhat.

Konec září ve škole / počítání, prvouka, zpívání

V matematice jsme pokročili v porovnávání čísel, poznáváme co je větší-menší nebo čeho je stejně. Prvouka
v září je ve znamení nejen poznávání školy, ale hlavně bezpečné cesty do(ze) školy. K té patří seznámení
s pravidly silničního provozu, poznávání dopravních značek a hlavně bezpečné přecházení vozovky. A hudební
výchova?... to je hodina plná písniček, pohybu, tance a rytmu.

Výuka / matematika

Znalost čtení a psaní prvního písmenka, určování počtu do pěti nebo řazení osob či předmětů dle pokynů
(kdo je první, postav se na třetí místo, ...), to jsou naše školní začátky a úspěchy.

1. září 2015 / první den ve škole

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail