^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Pokusy / prvouka

Co se stane s olejem ve vodě? Rozpustí se mouka stejně jako cukr? Co zůstane ve skleničce,
když se vypaří slaná voda? Proč mícháme cukr v čaji? ... na tyto a další otázky už víme odpověď.

Když nám vypnou elektriku

Na hlášený výpadek elektriky jsme se předem řádně nachystali. V rámci výuky prvouky (téma ovoce a zelenina)
jsme si připravili ochutnávku pro kamarády. K poznání druhu ovoce nebo zeleniny jsme využili nejen chuť, ale i hmat
a čich. Když se nám v dopoledních hodinách více rozjasnilo, upravili jsme si třídu a pokračovali ve výuce.

Dýňový svět

Celodenní výlet na statek u Pipků se vyvedl. Všude, kam jsme se podívali byly dýně - méně známé i ty obvyklé,
velké i malé, různých barev i tvarů. To nejlepší ale byly činnosti, spojené (nejen) s dýněmi - bloudění v dýňových cestičkách, stavění z dýní, honičky mezi dýňovými pyramidami, skákání do slámového bazénu, ... a mnoho dalších aktivit. Nechyběly ani dýňové hranolky a nákup dýní domů - maminkám pro radost, dětem pro vzpomínku.

Bramborové tvoření / pracovní činnosti

Základem tvoření byla brambora ... na zdobení posloužily přírodniny ... na hotový výrobek vlastní fantazie

Dramatizace / prvouka

Září patří ve škole k upevňování pravidel bezpečnosti. Po připomenutí základních pravidel bezpečnosti a chování
ve třídě a ve škole jsme si připoměli i bezpečnost v oblasti silničního provozu. Po zvládnutí teorie jsme si vyzkoušeli "praxi". V okénku dramatizace jsme byli svědky pádu z kola, poranění během hry a pod.

Aktivace poznatků / český jazyk

Školní rok jsme zahájili opakováním učiva z druhé třídy - v matematice to je počítání do sta a násobilka do pěti,
v češtině procvičujeme řazení slov podle abecedy, v prvouce aktivujeme své znalosti o bezpečnosti.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail