^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Zdravé svačinky

Dnešní svačinku si děti vyrobily ve škole. V rámci zdravé výživy si ji připravily tak, aby nejen chutnala, ale
byla i správně vyvážená. Nechybělo ovoce ani zelenina, ale především bylinky. Svými výkony děti překvapily
tým profesionálních kuchařek ve škole, které si odnášely nejen radostné zážitky při ochutnávce, ale i recepty.

Abeceda peněz / finanční gramotnost

V rámci výuky jsme navštívili Českou spořitelnu. Formou kvízu jsme řešili finanční otázky, prohlédli si
trezor, seznámili se s bankomatem, spočítali drobné mince a dokonce - měli jsme v rukách milion korun.
Odešli jsme s uzavřenou půjčkou na náš společný podnikatelský záměr.

Den otevřených dveří a společné tvoření

Pozvání do školy přijali rodiče i prarodiče na dopolední ukázku výuky. Ukázali jsme, v hodině Přírodovědy,
jak naučit děti "učit se" - jak zvládnout jednoduchý výpisek, jak doplnit výukový materiál. V další části,
v Pracovních činnostech, to mnohým dospělým nedalo a zapojili se do výuky.


Při společném předvánočním tvoření jsme rodičům a prarodičům připravili v úvodní části malý vědomostní test,
zazpívali vánoční písničku a zahráli dvě krátká divadelní představení. Společně vytvořený anděl z březového
polena (díky rodičům Štorkovým) byl poslem vánočních tajemství. Tak šťastné a veselé ...

Jak se žilo za první republiky / výstava

Výstava v regionálním muzeu nás vrátila do období první republiky. Na osudech konkrétních lidí jsme se dozvěděli
o změnách, které se staly po pádu monarchie. Seznámili jsme se s osudy paní hraběnky, pana správce, živnostníka
nebo služebné. Zjistili jsme, kdo se postaral o sirotky či zchudlé podnikatele. Navštívili jsme domácnost bohaté
i chudé rodiny, ... Snad nám zůstanou v paměti jména rodáků, kteří jsou spjati s naším městem.

Dopravní hřiště v praxi

Nejprve trocha teorie, jako je znalost dopravních značek, přednosti při jízdě na kole po silnici, ... potom ukázky
řešení dopravních situací na křižovatkách. Závěrem jízdy na kolech pod dozorem.

Staré pověsti české / skupinová práce

Děti se nejprve rozdělily do skupin a vylosovaly si pověst. Prvním úkolem bylo čtení s porozuměním ve skupině.
Druhý úkol se týká rozhodování o správné odpovědi na základě přečteného textu. Třetí a závěrečný úkol budou
děti plnit určitě nejraději - libovolným způsobem seznámí spolužáky s danou pověstí.

Cesta do pravěku / vlastivěda

Naše exkurze, na úvod učiva vlastivědy, byla výletem za poznáním života lidí v pravěku. Získané vědomosti
ve škole nám místní osadníci doplnili ukázkami - jak vypadalo obydlí, pravěké nástroje, pohřebiště, ...
Po chvilce teorie jsme se rozdělili do skupin, abychom si vyzkoušeli mletí obilí, střelbu z luku, kácení stromů
nebo si vyrobili šperk. Po praktické zkoušce si jistě tuto dobu budeme dobře pamatovat.

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail