^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Středa 1. dubna / domácí výuka

Český jazyk / SLOVESA - OPAKOVÁNÍ
1) PS str. 14 / 3, 4 (kontrola klíčem) 

Matematika  / OPAKOVÁNÍ
1. Geometrie
a) Načrtni a narýsuj trojúhelník FGH s pravým úhlem při vrcholu G
b) Strana FG měří 30 milimetrů, strana GH měří 4 centimetry
c) Změř délku třetí strany trojúhelníku a vypočítej obvod
2. Procvičuj ... https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

Přírodověda - TEST / Po odpolední kontrole zašlete počet bodů
A. Kostra
a) Jaký je hlavní úkol kostry? 
b) Co nám kostra umožňuje?
c) Jakou část lebky bychom měli chránit hlavně při sportu?
     Jak se tato kost nazývá?
d) Co je důležité pro správný růst kostí? (název vitamínu a minerálu)
B. Svalová soustava
a) Co umožňují svaly?
b) Který sval nedokážeme ovlivnit svou vůlí?
c) Co je důležité pro posilování svalů?
d) Kde najdeš mimické svaly?
C. Dýchací soustava
a) Z čeho se skládá dýchací soustava?
b) Kde vzniká hlas?
c) Jaké je nejčastější onemocnění dýchací soustavy? (řekni 2 onemocnění)
d) Co způsobuje rakovinu plic?
D. Oběhová soustava
a) Co tvoří oběhovou soustavu?
b) Jak se jmenuje složka krve, která nás ochrání před infekcí?
c) Co způsobuje srážlivost krve?
d) Co je to transfúze krve?

 

A teď nová látka : VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
1) učebnice str. 57 / přečíst, vypsat do sešitu z rámečku ZAPAMATUJ SI
2) PS str. 33 / 10, 11

Angličtina
a) Mgr. Štorková               b) Mgr. Smažilová               c) King
https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka-2-stupen--storkova-hana
https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka-2-stupen--smazilova-jitka
https://www.4zszdar.cz/index.php?pg=test--domaci-vyuka-2-stupen--king-michaela


Tělesná výchova ... nápady pro cvičení ve dvojici
Vyber si cviky, požádej někoho doma a společně je proveďte
https://www.youtube.com/watch?v=y04cH8IEM34 

Úterý 31. března / domácí výuka

Český jazyk / SLOVESA - OPAKOVÁNÍ
1) PS str. 14 / 6 přečti si diktát, požádej o nadiktování (odešli počet chyb)
2) PS str. 14 / 6a, 7 (kontrola klíčem)

Matematika / Geometrie - rýsování podle návodu :
A.
1. Narýsuj úsečku BZ tak, aby |BZ | = 54 mm
2. Na ní zvol bod E, jehož vzdálenost od bodu B je 3 cm
3. Vyznač bod V tak, aby platilo, že polopřímky ZB a ZV jsou opačné.
4. Zvol bod A tak, aby ležel na polopřímce ZV a zároveň neležel na úsečce na úsečce ZV
B.
1. Narýsuj ΔKLM, |KL| = 70 mm, |LM | = |KM | = 4 cm.
2. Odpověz : Jaký trojúhelník jsi narýsoval/a? 

Čj/Čtení - online čtení s porozuměním a úkoly 
                 "Základem lásky je úraz" ...  https://www.gramar.in/cs/test.php 

Angličtina + Informatika   ...   www.4zszdar.cz

Pondělí 30. března / domácí výuka

Český jazyk - SLOVESA / OPAKOVÁNÍ
1) učebnice str. 99 / 3 napiš cvičení (kontrola bude v řešení ve 14 hodin)
2) ze stejného cvičení pokračuj úkolem
    Úkol : Urči gramatické kategorie sloves v první, druhé a třetí větě (kontrola v řešení)
3) odešlete e-mailem počet bodů (více v řešení po 14 hodině)

Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL / OPAKOVÁNÍ
1) procvičuj https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

Vlastivěda - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1) učebnice str. 24, 25
2) PS str. 18
3) opakuj si str. 18 - 23 (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj) - v pátek bude test
4) doplň si znalosti https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
     
najdeš také v rubrice Procvičování / Vlastivěda 

Pracovní činnosti - můžeš poslat foto, jak vyrábíš
origami dárkové krabičky https://www.youtube.com/watch?v=nv4IoPfAnp8 

Tělesná výchova - sestav si rozcvičku a požádej rodiče, ať si zacvičí s tebou

Pátek 27. března / domácí výuka

Český jazyk - SLOVESA OPAKOVÁNÍ
1) PS str. 13 / 1 (doplň i,í /y,ý) - oprav podle klíče, označ chyby, sečti body
2) PS str. 13 / 1a, 1b, 1c - oprav podle klíče a opět sečti body

3) odešlete e-mailem počet bodů => I.  cv.1 ... 28 doplnění i/y = 28 bodů

                                                 => II. cv. 1a  ... 24 označených sloves = 24 bodů
                                                                  + správný čas = 24 bodů ... celkem 48 bodů
                                                      cv. 1b ... 2 slovesa = 2 body
                                                      cv. 1c ... zarachotila 4b., přistoupil 4b., vítejte 4b. (bod za neurčení času)
                                                                                              62 bodů

 

Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1) KP ... Početník str. 26 / 4 zkontroluj v řešení (od 14:00 hodin), počet chyb zašlete e-mailem
2) PS str. 15 - 18 / dokonči cvičení

Přírodověda - LIDSKÉ TĚLO
1) učebnice str. 55 / přečíst
2) učebnice str. 56 / vypiš do sešitu z rámečku ZAPAMATUJ SI
3) PS str. 33 / 9
4) zopakuj si ... učebnice str. 48 - 54 ve středu bude test
5) na doplnění video trávení https://www.youtube.com/watch?v=bqUvhSCzk7U


Angličtina
... www.4zszdar.cz

Hudební výchova
a) poslechni si Montiho čardáš a seznam se blíže s hrou na housle
    https://www.youtube.com/watch?v=_oCCB_sYVUI
b) pokud ti ukázka učarovala, možná se chceš naučit hrát na housle (video nastav na 7. minutu)
     https://www.youtube.com/watch?v=_D65TzoWC5w
c) asi tě výuka na housle moc neoslovila ... co tedy klavír? (a souboj mistrů)
    https://www.youtube.com/watch?v=1pjQ7qYQU90

Čtvrtek 26. března / domácí výuka

Český jazyk - PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
1) učebnice str. 97 / ústně
2) str. 97 / pokud ti to pomůže, vypiš si tabulky do sešitu
3) PS str. 13 / 1, 2 (kontrola klíčem)

Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1) PS str. 15 - 18 / výběr cvičení
2) stejný úkol byl i včera, proto si dnes vyber těžší cvičení
3) pokud chceš ještě trénovat, můžeš na webu ... https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla

Vlastivěda - TEST Kraje ČR (pracuj s mapou - zadní strana učebnice)
A. Liberecký kraj
    a) krajským městem tohoto kraje je ____________ / 1b.
    b) hora, na níž je známý televizní vysílač se jmenuje ________ / 1b.
    c) název pohoří při hranicích s Polskem : __________ a __________ hory / 2b.
    d) výrobou čeho je tento kraj známý (jaký je to průmysl) / 1b.
B. Královehradecký kraj
    a) krajské město se jmenuje _________ a je známé výrobou _______ (hudební nástroj) / 2b.
    b) název pohoří _________, nejvyšší hora ___________ / 2b.
    c) pramení zde řeka _________ / 1b.
    d) ukaž na mapě Dvůr Králové, řekni, čím je proslavené / 2b.
C. Pardubický kraj
    a) krajským městem jsou __________, jsou proslulé výrobou _______ / 2b.
    b) podle mapy popiš povrch tohoto kraje (ukazuj na mapě) : _____ hory, ______ nížina, ______ tabule / 3b.
    c) vysvětli, co to znamená "Veselý kopec" / 1b.
                                                                        Zkontroluj v řešení (od 14:00 hodin), počet bodů zašlete e-mailem

Nové učivo :
1) učebnice str. 22, 23 / Zlínský kraj
2) PS str. 16

Výtvarná výchova - jak nakreslit obličej ... https://www.youtube.com/watch?v=cdSzAOgSuew

Čj/Čtení - pokračuj ve čtení své knížky

Středa 25. března / domácí výuka

Český jazyk - ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
1) učebnice str. 96 / 5 ústně
2) učebnice str. 96 / 5a - 5e ústně

 

Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1) PS str. 15 - 18 / výběr cvičení
2) stejný úkol bude i zítra, proto si dnes vyber jednodušší cvičení

Přírodověda - LIDSKÉ TĚLO
1) učebnice str. 53, 54 / přečíst
2) učebnice str. 54 / vypiš do sešitu z rámečku ZAPAMATUJ SI
3) pro zájemce - doplň obrázkem (např. z internetu, překreslit z učebnice, ...)
4) PS str. 32 / 7, 8
5) video srdce https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s   
6) video krev https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI

Angličtina www.4zszdar.cz

Tělesná výchova :
a) pro šikulky - vyrobte si nafukovací balónky z papíru ... https://www.youtube.com/watch?v=aXNBZV2RW-I
                       a uspořádejte závody v hodu do koše (můžete poslat foto)
b) vyberte si ... cvičení z obýváku on-line (odkaz je na úvodní video, vybírejte zdola) 
https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Úterý 24. března / domácí výuka

Český jazyk - ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
1) učebnice str. 95 / žlutý rámeček přečíst (komu pomůže výpis do sešitu, vypíše stručně)
2) učebnice str. 95 / 2a
3) PS str. 12 / 2, 3, 4  (zkontroluj klíčem)

Matematika - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1) učebnice str. 24 / zelený rámeček přečíst, poslední větu přepiš do sešitu
2) učebnice str. 24 / 1, 2 přepiš do sešitu
3) Početník str. 26 / 1, 2, 3 pro zájemce

Čj/Čtení - individuální čtení z vybrané knížky

Angličtina - www.4zszdar.cz
Informatika / psaní všema deseti - www.4zszdar.cz                   
Úkol pro zájemce : a) požádej rodiče, otevřete e-mail a společně zadejte moji adresu
                            b) napiš mi, jak zvládáš domácí výuku (jak ti jde učení doma),
                                jak trávíš volný čas - co tě baví a na co se těšíš, jakou knížku právě čteš
Těším se na vaše "dopisy" :-)

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail